Μαρία ΑργυρίουΠρόεδρος της ΕΕΜΑΠΕ

Yπηρετεί στη Δημόσια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως μουσικός από το 1996. Έχει διατελέσει υπεύθυνη Αγωγής Υγείας στη Δ/νση ΠΕ Πειραιά (Τομέας Σχολικών Δραστηριοτήτων). Κατέχει τίτλους πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών με ειδίκευση στον Ελληνικό Πολιτισμό και στην Εξ Αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (M.Εd, Σπουδές στην Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο) (Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Η πολυμορφική διάσταση της διαδικτυακής κοινότητας μάθησης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: H περίπτωση του MOODLE)

Είναι κάτοχος και 2ου μεταπτυχιακού τίτλου από το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου ("Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων" με κατεύθυνση: Αξιολόγηση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: Η διαμόρφωση της επαγγελματικής κουλτούρας και της κουλτούρας της Πράξης για τις / τους εκπαιδευτικούς Μουσικής Αγωγής: Απόψεις των εκπαιδευτικών για τη συμβολή των Σχολικών Εγχειριδίων της Μουσικής Αγωγής Α΄& Β΄ Δημοτικού).

Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου (Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Πολιτιστική πολιτική και Μουσική Παιδεία. Η διερεύνηση των τάσεων της πολιτιστικής πολιτικής για τη Μουσική Εκπαίδευση όπως αυτές προκύπτουν από αποφάσεις ευρωπαϊκών-διεθνών οργανισμών και η αποτελεσματική εφαρμογή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα).

Τα ιδιαίτερα επιστημονικά ενδιαφέροντα της αφορούν:

  • στην Πολιτιστική Πολιτική και τη Μουσική Εκπαίδευση,
  • στις κοινωνιολογικές και πολιτικές πτυχές της Μουσικής Εκπαίδευσης,
  • στη Φιλοσοφία της Μουσικής Εκπαίδευσης
  • στη Διδακτική Μεθοδολογία της Εφαρμοσμένης Μουσικής Παιδαγωγικής.

Από το 2016 είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο αντικείμενο «Πρακτική Φιλοσοφία και Φιλοσοφικές Πρακτικές σε πολύτροπα περιβάλλοντα» στο Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου (12η/06.07.2016 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., επικύρωση της επιλογής των Μεταδιδακτορικών Ερευνητών/Ερευνητριών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017).

Αναπτύσσει μεγάλη δραστηριότητα στην Εκπαίδευση Ενηλίκων.

Στις συγγραφικές της δραστηριότητες συγκαταλέγονται τα επίσημα διδακτικά εγχειρίδια για την Ελληνική Μουσική Αγωγή (Τάξεις Α΄& Β΄ Δημοτικού, ΟΕΔΒ) καθώς και η επιμέλεια επιστημονικών και παιδαγωγικών εκδόσεων της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά και παιδαγωγικών – επιστημονικών εκδόσεων για τη σχολική καινοτομία, το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης. Είναι αξιολογήτρια του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), του θεσμού «Αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 2013» του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και μέλος επιτροπών αξιολόγησης επιστημονικών ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια.

Σχετικά links:

http://mariaargyriou.blogspot.com

http://hejmec.eu/journal/index.php/HeJMEC

http://echology.gr/

http://www.emportfolio.eu/emp/

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Πρόεδρος, πρώτος ανάμεσα σε ίσους, είναι μαζί με τον Γενικό Γραμματέα το κύριο εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε νομικού προσώπου, Δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου, των Δικαστηρίων και λοιπών κρατικών Αρχών ή Οργανισμών, των τραπεζών, του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων καθώς και για όλες γενικά τις σχέσεις του σωματείου με τρίτους.

Επιπλέον, εκπροσωπεί με τον Γενικό Γραμματέα την Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε στις παραστάσεις και επαφές με πολιτικούς, πνευματικούς, δημοσιογραφικούς και συνδικαλιστικούς παράγοντες, συνυπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμής, συγκαλεί το Δ.Σ. σε συνεδριάσεις, τακτικές και έκτακτες, καθορίζει την Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασης, σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις και διευθύνει τη συζήτηση, ασκεί  γενική εποπτεία σε όλες τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες και τα όργανα του Σωματείου και γενικά ελέγχει όλα τα μέλη του Δ.Σ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, προσλαμβάνει και απολύει το Προσωπικό του Σωματείου κατόπιν ειδικής κάθε φορά εξουσιοδοτήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Ελισσάβετ Περακάκη

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.