Επιμόρφωση ΠΕ16 στο διδακτικό πακέτο Μουσικής Αγωγής Α' και Β' Δημοτικού - 2010

Κύριος  στόχος  του  επιμορφωτικού  προγράμματος  είναι  να  βοηθήσει  τους εκπαιδευτικούς ΠΕ16 να ανανεώσουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις πρακτικές τους, ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικότερα στις διδακτικές  και παιδαγωγικές προσεγγίσεις του διδακτικού πακέτου (έντυπου και υποστηρικτικού) για την Α΄και Β΄Δημοτικού, µε σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης μουσικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα επιδιώκει την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της ανώτατης εκπαίδευσης και της έρευνας στο σχολικό περιβάλλον. 

Η διαμόρφωση του προγράμματος στοχεύει στην ενίσχυση ενός ανοικτού και ευέλικτου συστήματος για τη Μουσική Εκπαίδευση, αξιοποιώντας την επιστημονική και παιδαγωγική επάρκεια των επιμορφωτών, την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, τις δημιουργικές τους δυνατότητες και το διάλογο με την εκπαιδευτική κοινότητα.

Φορείς Υλοποίησης
Μέσα στο πλαίσιο που υπαγορεύει η φιλοσοφία της Δια Βίου Μάθησης και επειδή ο σύγχρονος εκπαιδευτικός χρειάζεται να ενημερώνεται συνεχώς, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές και στις εξελίξεις του επαγγελματικού του χώρου, ο σχολικός σύμβουλος Μουσικής με έδρα τον Πειραιά (με αρμοδιότητα στις Δ/νσεις Πειραιά, Δ΄ Αθήνας. Δωδεκανήσου, και Κρήτης),  συνδιοργανώνει με τη Νομαρχία Πειραιά και την Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ), επιμορφωτικό σεμινάριο για την παρουσίαση του νέου διδακτικού πακέτου βιβλίων των Α΄ και Β΄ τάξεων Δημοτικού. Το επιμορφωτικό σεμινάριο πραγματοποιείται με έγκριση του ΥΠΕΠΘ και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και είναι προαιρετικό και δωρεάν.

Χρόνος υλοποίησης και διάρκεια
Το πρόγραμμα διαρκεί 50 ώρες και πραγματοποιείται από την Δευτέρα 21 Ιουνίου έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010, από τις 9.00 πμ έως τις 7.00μμ.
Καταληκτική υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: 10 Ιουνίου 2010

Χώρος διεξαγωγής
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Απόλλων και αποτελεί χορηγία της Νομαρχίας Πειραιά:   ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΠΗΛΙΟΥ 1, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 18541 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ: 210-4539395 , Fax: 210-4224650

Συμμετέχοντες
- Η παρακολούθηση του προγράμματος είναι προαιρετική και αφορά το σύνολο των Εκπαιδευτικών ΠΕ16.
- Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ΔΩΡΕΑΝ και η μετακίνηση/διαμονή επιβαρύνει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
- Στο πρόγραμμα θα λάβουν μέρος μόνο 100 εκπαιδευτικοί, εξαιτίας του περιορισμένου χώρου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής.

∆ικαίωµα συμμετοχής στο πρόγραμμα κατά προτεραιότητα έχουν:
α) εκπαιδευτικοί  που  υπηρετούν και διδάσκουν το μάθημα της Μουσικής σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
β) εκπαιδευτικοί που  υπηρετούν και διδάσκουν το μάθημα της Μουσικής σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και συμπληρώνουν το ωράριό τους και σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας,
γ) εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μάθημα της Μουσικής σε ιδιωτικά σχολεία, φοιτητές τμημάτων μουσικών σπουδών και εκπαιδευτικοί που έχουν ενδιαφέρον στο αντικείμενο της μουσικής αγωγής.

Βεβαίωση παρακολούθησης/ολοκλήρωσης προγράμματος
Οι συμμετέχοντες, με τη λήξη του προγράμματος, θα παραλάβουν:
α) βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα,
β) υποστηρικτικό υλικό.
Απαραίτητη θεωρείται η δήλωση συμμετοχής και η παρακολούθηση όλων των ενοτήτων του προγράμματος.

Περιεχόμενο προγράμματος
Τα εργαστηριακά μαθήματα περιλαμβάνουν την πλήρη παρουσίαση των διδακτικών ενοτήτων για την Α΄ και Β΄ Δημοτικού και έχουν βιωματικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι δειγματικές διδασκαλίες θα προετοιμάσουν τον εκπαιδευτικό, αξιοποιώντας συγκεκριμένη διδακτική φιλοσοφία, μεθοδολογία, διδακτικό υλικό και μέσα. Ειδικότερα, θα παρουσιαστούν:

 1. Επιστημονικό - θεωρητικό πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος για την Α΄και Β΄Δημοτικού,
 2. 25 διδακτικές ενότητες για την Α΄/ εργαστηριακά μαθήματα,
 3. 25 διδακτικές ενότητες για τη Β΄/ εργαστηριακά μαθήματα,
 4. Παρουσίαση του Μουσικού Ρεπερτορίου για την Α΄και Β΄τάξη και μεθοδολογία για τη διδασκαλία του,
 5. Παρουσίαση και κατασκευές αυτοσχέδιων μουσικών οργάνων για την Α΄και Β΄τάξη / εργαστηριακό μάθημα,
 6. Επεξεργασία ηχοιστοριών για την Α΄και Β΄τάξη,
 7. Ενδεικτικές διαθεματικές προσεγγίσεις μέσα από τα διδακτικά αντικείμενα της Α΄και Β΄Δημοτικού και το Μουσικό Ανθολόγιο.

Επιστημονική Υπεύθυνη Επιμορφωτικού Προγράμματος: Μαρία Αργυρίου, Υπ.διδ.Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Έρευνα - Πιλοτική Εφαρμογή

Η διδακτική μεθοδολογία των ενοτήτων του συγκεκριμένου πακέτου, εφαρμόζεται πιλοτικά από τον Ιανουάριο του 2010 σε σχολικές μονάδες των περιφερειών ευθύνης του σχολικού συμβούλου, σε τμήματα Α΄και Β΄Δημοτικού.

Συγκεκριμένα στις:

 1. 4ο Δημοτικό Σχολείο Γλυφάδας
 2. 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελληνικού
 3. 1ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης
 4. 3ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας
 5. Δημοτικό Σχολείο Αμπελακίων, Σαλαμίνα
 6. 14ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας
 7. 5ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας
 8. 3οΔημοτικό Σχολείο Καλλιθέας
 9. 27ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας
 10. 17ο Δημοτικό Σχολείο Λαμίας
 11. 10ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου
 12. 11ο Δημοτικό Σχολείο Ασπροπύργου
 13. 1ο Δημοτικό Σχολείο Μαγούλας
 14. Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Ταξιάρχης», Πέραμα

Εθελοντικά, στο επιμορφωτικό πρόγραμμα συμμετείχαν και οι παρακάτω σχολικές μονάδες:

 1. 5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας
 2. 7ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας
 3. 2ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας
 4. 1ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων
 5. 6ο Δημοτικό Σχολείο Μελισσίων
 6. 6ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου
 7. 1ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίο
 8. 11ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου
 9. Ελληνογερμανική Αγωγή, Παλλήνη 
 10. Δημοτικό Σχολείο "Σύγχρονη Ελληνοαγγλική Αγωγή", Μαρούσι
 11. Ωδείο Κόνταλυ, Χαλάνδρι

Δείγμα μαθητών Α΄και Β΄Δημοτικού: 506 μαθητές
Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: 28
Αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος και των βιβλίων
Επιστημονική Υπεύθυνη: Σμαράγδα Χρυσοστόμου, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Διορθώσεις της Συντακτικής Ομάδας - Βιβλία Μουσικής Α' & Β'

 

Description: A_book_EXO_dimotikou Διδακτικές Ενότητες Α' Δημοτικού
Α1 Η δική μου μουσική γωνιά
Α2 Ήχε, ήχε, είσ' εδώ
Α3 Ο κούκος
Α4 Παίζουμε με τη φωνή μας... Καραγκιόζη!
Α5 Με το Άλφα και το Ρο τραγουδάω και εγώ
Α6 Τα παιχνίδια της Αυλής
Α7 Ο βασιλιας Αργός και η αρκούδα
Α8 Ο ήχος που δεν ήθελε... να τελειώσει!
Α9 Ταξιδεύοντας στη Χώρα του Δυνατά και του Σιγά
Α10 Ο κυρ Βοριάς εφύσηξε
Α11 Σε κλίμα γιορτινό!
Α12 Κάλαντα, καλαντίσματα
Α13 Ελληνικό δωδεκάμερο
Α14 Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει
Α15 Ώρα για παραμύθια!
Α16 Δάχτυλα σε δράση!
Α17 Ο χορός των ποντικών
Α18 Τις μάσκες να φορέσουμε κι ελάτε να χορέψουμε
Α19 Ήρθε, ήρθε η χελιδόνα
Α20 Ο παπαγάλος
Α21 Ο Πάνω και ο Κάτω
Α22 Τα λαζαράκια
Α23 Ο κύριος Ντεσιμπέλ
Α24 Παίζοντας... με τις παύσεις!
Α25 Νότες που μυρίζουν θάλασσα

 

Διδακτικές Ενότητες A' Δημοτικού

Α2 Ήχε, ήχε, είσ' εδώ
Σελ 33, Βιβλίο Δασκάλου
«Τι 'ναι αυτό, που είναι στρογγυλό»: Γνωρίζουμε τα όργανα της τάξης μας
Η Αγγέλικα Σλάβικ έκανε γνωστό το συγκεκριμένο ρυθμικό τραγουδάκι στις διδασκαλίες της. Όπως μας επισήμανε όμως, τα λόγια του ρυθμικού αυτού παιχνιδιού, είναι της Άντζελας Μακρή, σπουδάστριας τότε (όταν γράφτηκε), στο διετή κύκλο σπουδών του συστήματος Orff, της Σχολής Μωραΐτη.

Α4 Παίζουμε με τη φωνή μας... Καραγκιόζη
Στην ενότητα Παίζουμε και τραγουδάμε, έχουμε γράψει ότι διδάσκουμε το «Βρέχει-βρέχει» (το οποίο, όμως, το βρίσκουμε στο Α7, σελ.41), ενώ το τραγούδι για το συγκεκριμένο μάθημα Α4 είναι το: «Βρέξε βρέξε Παναγιά» (σελ.36, Βιβλίο Δασκάλου). Σχετικά με την παρτιτούρα (σελ.119 - Βιβλίο Δασκάλου), θα ήταν προτιμότερο να αντικατασταθούν οι αξίες: τα τέταρτα να γίνουν όγδοα ενώ το μισό να αλλάξει και να γίνει τέταρτο.
Τα λόγια του τραγουδιού Βρέξε βρέξε Παναγιά που θα διδάξουμε στο Α4 είναι:
Βρέξε, βρέξε Παναγιά
κάνε χιόνια και νερά,
να βραχούνε τα λεμόνια
να τα τρώμε το χειμώνα,
με το μπάρμπα το Νικόλα.

Α6 Τα παιχνίδια της Αυλής
Μπορείτε να ρωτήσετε τα παιδιά τι τραγουδάνε όταν τα «βγάζουν» και να τα καθαρογράψετε δημιουργώντας το δικό σας αρχείο. Τα παρακάτω λαχνίσματα προέρχονται από την Β΄δημοτικού της Νίκης Αράπη, από το Ιδιωτικό Σχολείο Ταξιάρχης στο Πέραμα, 2009-2010.

Τιρι μιτι πιτι,
άνα μετα λίτι,
ταφ τα ραλίτις,
ανα μετα λίτις,
ταφ τα μπον!

Το ρούχο σου είναι βρώμικο,
πήγαιν΄αλλαξέ το
και πα΄ρε ένα καινούργιο
και μύ-ρι-σε-το!

Ο Πίκατσου κι οι φίλοι του
παίζανε κρυφτό!
Ο Πικατσου τα μέτραγε μέχρι τα οκτώ,
1 2 3 4 5 6 7 8!

Α8 Ο ήχος που δεν ήθελε... να τελειώσει!
Σελ 42, Βιβλίο Δασκάλου
Διαβάζουμε στα παιδιά την ηχοϊστορία: στη 2η στροφή του τραγουδιού, αντικαθιστούμε το «κι αν βρω και βασιλιά...» με το «και αν βρω και βασιλιά...».

Α10 Ο κυρ Βοριάς εφύσηξε
Το τραγούδι «Το καραβάκι» θα το βρείτε στο Χορς - Κεφάλου, Ε., Μαζαράκη, Δ., & Δημητράτου,Β. (1979). Μέθοδος Διδασκαλίας Τραγουδιών. Αθήνα: ΟΕΔΒ

Α14 Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει
Το τραγούδι της Π.Ματέυ, παραλλάχθηκε από την εκπαιδευτικό Μουσικής Τσιλήρα Μαρία, για τις ανάγκες της δειγματικής διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκε το Μάιο 2010, σε δημοτικό σχολείο της Γλυφάδας. Σας το παραθέτουμε για να το χρησιμοποιήσετε σε ανάλογη χρονική περίοδο:

Α α α .....................................
Στη θάλασσα ξανά
Τα μπανάκια θα αρχίσω
Με μπρατσάκια θα βουτήξω
Α α α
Στη θάλασσα ξανά

(παλαμάκια)
(χτυπάω μηρούς)
(κολυμπάω)
(κολυμπάω)
(παλαμάκια)
(χτυπάω μηρούς)

Ο ο ο
Καπέλο και μαγιό
Και στη θάλασσα θα τρέξω
με την άμμο για να παίξω
Ο ο ο
Καπέλο και μαγιό

(παλαμάκια)
(φοράω καπέλο, μαγιό)
(τρέχω στη δεξιά φορά του κύκλου)
(τρέχω στη δεξιά φορά του κύκλου)
(παλαμάκια)
(φοράω καπέλο, μαγιό)

Ι ι ι
Βουνό ψηλά εκεί
μεσ' στα δάσος περπατάω
στη μαμά λουλούδια πάω
Ι ι ι
Βουνό ψηλά εκεί

(παλαμάκια)
(δείχνω ψηλά)
(περπάτημα στη δεξιά φορά του κύκλου)
(περπάτημα στη δεξιά φορά του κύκλου)
(παλαμάκια)
(δείχνω ψηλά)

Α15 Ώρα για παραμύθια!
Σελ 54, Βιβλίο Δασκάλου
Επεξεργαζόμαστε την ιστορία: Το βιβλίο «Ο χιονάνθρωπος που δεν ήθελε να λιώσει», είναι του Μάνου Κοντοντολέων, των εκδόσεων Πατάκη και μπορείτε να το προμηθευτείτε στο εμπόριο.

Α16 Δάχτυλα σε δράση!
Σελ 56, Βιβλίο Δασκάλου
Παίζουμε και τραγουδάμε: Στο τραγούδι «Να ποντικέ το δόντι μου», πρέπει να λέει «Φάε ποντικέ το δόντι μου...», όπως γράφουμε στο Τετράδιο Μαθητή.

Α17 Ο χορός των ποντικών
Σελ 57, Βιβλίο Δασκάλου
Παίζουμε και τραγουδάμε: Στο τραγούδι «Φορτώσαμ΄έναν ποντικό», στην πορεία της διδασκαλίας, γράφουμε ότι είναι εννεασύλλαβο και είναι βέβαια οχτασύλλαβο!
ΠΡΟΣΟΧΗ! Το τραγούδι της σελ.57, είναι το ίδιο με το τραγούδι της σελ. 122, Βιβλίο Δασκάλου

Α19 Ήρθε, ήρθε η χελιδόνα
Μια από τις προσφιλέστερες συνήθειες του λάου μας είναι η δημιουργία μύθων σχετικά με θέματα της καθημερινότητας και η διάδοση τους από γενιά σε γενιά, γεγονός που πλέον αποτελεί κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι ακολουθούν δυο μύθοι με θέμα τον Μάρτη.
Ο Μάρτης λένε, είχε δυο γυναίκες. Μια καλή, γελαστή κι ανοιχτόκαρδη και μια δύστροπη, που πάντα είναι θυμωμένη και κλαίει. Όταν είναι με την καλή, γίνεται κι ο καιρός καλός, ηλιόλουστος, όταν είναι όμως με την άλλη, ο καιρός χαλάει!
Επιπλέον, λένε πως η γυναίκα του Μάρτη, είναι λίγο παράξενη. Όταν την κοιτάς από μπροστά, έχει πολύ όμορφο και χαμογελαστό πρόσωπο. Ο Μάρτης, την κοιτάει και την καμαρώνει και τότε γίνεται λαμπερός και κάνει τη μέρα να λάμπει από τον ήλιο, ο ουρανός είναι γαλάζιος και η μέρα πανέμορφη. Σαν την κοιτάς όμως από την πλάτη, έχει μια καμπούρα τεράστια και φαίνεται γριά κι άσχημη κι όταν ο Μάρτης τη βλέπει, στενοχωριέται και τότε κάνει κρύο, βρέχει κι ο καιρός "σκουντουφλάει".
Description: png εδώ μπορείτε να βρείτε και να αναπαράγετε πατρόν για αξίες Τετάρτου / Ογδόων

Α20 Ο παπαγάλος
Σελ.61, Βιβλίο Δασκάλου
Μουσική Ακρόαση: Η παράδοση για τη δεκαοχτούρα
(διασκευή από το : Παπαλουκά, Φ. (1967). Ιστορίες σαν παραμύθια. Αθήνα: Αστήρ)
Μια φορά κι έναν καιρό, ζούσε σ' ένα χωριό ένα κοριτσάκι. Όμως ήταν ορφανό και φτωχό κι έτσι ο πατέρας του αναγκάστηκε να το βάλει στη δούλεψη μιας οικογένειας. Η νοικοκυρά αυτού του σπιτιού ήταν μια κακιά γυναίκα που όλη μέρα έβαζε το κοριτσάκι να κάνει βαριές δουλειές. Έπλενε, ζύμωνε, καθάριζε, μα όλο του φώναζε και το έδερνε. Έτσι μια μέρα που έπρεπε να ζυμώσει και να φουρνίσει ψωμιά, όταν τα έβαλε στο φούρνο, την ρώτησε η κυρά της «πόσα ψωμιά έβαλες;» «δεκαοχτώ», απάντησε ευγενικά εκείνη και πήγε να πλύνει τα ρούχα. Όταν έβγαλε τα ψωμιά από το φούρνο και τα έβαλε στο τραπέζι ροδοκόκκινα κι αχνιστά, μπήκε η κυρά της μέσα και φώναξε θυμωμένα «πότε πρόλαβες αχαΐρευτη να φας ολόκληρο καρβέλι;».Τα έχασε το κοριτσάκι μας και σαστισμένο μέτρησε τα καρβέλια. «Μα δεκαοχτώ είναι!» μουρμούρισε. «Το βλέπω πως είναι δεκαοχτώ μα έπρεπε να είναι δεκαεννιά, έτσι δεν μου είπες;» «Όχι κυρά μου, δεκαοχτώ σου είπα» Η κακιά γυναίκα τότε άρπαξε το κοριτσάκι απ' τα μαλλιά κι άρχισε να το δέρνει. Το κοριτσάκι παρακάλεσε τότε το θεό «γλύτωσε με Θεέ μου, κάνε με ότι θες, μόνο γλύτωσε με από τα χέρια της!». Κι ο Θεός που τη λυπήθηκε, την έκανε πουλί, που φώναζε με ανθρώπινη φωνή «δεκαοχτώ, δεκαοχτώ»...
Σελ.62, Βιβλίο Δασκάλου
Παίζουμε και τραγουδάμε: Ο Μαλλιαρός, είναι καλύτερα να διδαχθεί σε 4/4, για να συμβαδίζει με το μάθημα-που διδάσκουμε: μισά και ολόκληρα.
Description: png εδώ μπορείτε να βρείτε και να αναπαράγετε πατρόν για αξίες Μισού / Ολόκληρου

Α21 Ο Πάνω και ο Κάτω
Σελ.63, Βιβλίο Δασκάλου
Μουσική Ακρόαση: Ακικ και τραγουδκι ο καιρός "¨O τίτλος στo ηχητικό απόσπασμα είναι το «Κλουβί με τα πουλιά» από το Καρναβάλι των ζώων.

Α22 Τα λαζαράκια
Μουσική δημιουργία και εκτέλεση: από λάθος έχει γραφτεί Σακελ., ενώ το σωστό είναι Σακελλαρίδης.

Α23 Ο κύριος Ντεσιμπέλ
Σύμφωνα με τη συνάδελφο Κορνηλία Βολοσένσκο, Bydlo ονομαζόταν ο άνθρωπος που έσερνε το καράβι με τεράστια σκοινιά από τις όχθες, ώστε να διασχίσει το ποτάμι και να μην συγκρουστεί πάνω σε αυτές (ρουμανική παράδοση).

Α24 Παίζοντας... με τις παύσεις!
Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλες οικολογικές ιστορίες για τον κύκλο του νερού όπως την Απεργία στον κύκλο του Νερού, από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας.
Μπορείτε να την κατεβάσετε ΕΔΩ
http://www.kpe-kalamatas.gr/gr_pages/iliko.html

Α25 Νότες που μυρίζουν θάλασσα
Σελ.125 - Παραρτήματα: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ
Στο τραγούδι: Bλέπω καράβια κι έρχονται, τα σωστά λόγια είναι:
...βλέπω καράβια κι έρχονται,
έμορφα που μου φαίνονται.
Όπως τα έχουμε στο Τετράδιο Μαθητή.

 

Description: B_taxi_book_exo_dimotikou_ Διδακτικές Ενότητες Β' Δημοτικού
Β1 Με τα φτερά του ήχου
Β2 Έλα κι εσύ, με τη γλυκιά φωνή!
Β3 Το σαλιγκάρι
Β4 Μ’ ένα τσαμπί σταφύλι... όλοι φίλοι
Β5 Βρέχει τραγούδια!
Β6 Μια τρομπέτα… θυμάται
Β7 Σε ρωτάω κι απαντάς
Β8 Βάζω τις νότες, παίζεις τη μουσική;
Β9 Του κόσμου τα κελαηδίσματα
Β10 Έλα να χορέψουμε βαλς
Β11 Πινιάτες
Β12 Τα ελάφια του Αϊ-Βασίλη
Β13 Ένα σακούλι δώρα
Β14 Χιόνι… χιόνισε!
Β15 Απ’ τα ψηλά στα χαμηλά!
Β16 Μαγικός καθρέφτης
Β17 Πιερότοι και κολομπίνες
Β18 Χορεύω στον ρυθμό σου
Β19 Χρώματα και σχήματα
Β20 Μου το ’πε η άνοιξη
Β21 Χελιδονάκι, πέταξε!
Β22 Ταξίδι στην… Πασχαλινοχώρα!
Β23 Τραγούδια από... κούνια!
Β24 Στο μαγαζί του ρολογά
Β25 Ο γύρος του κόσμου

 

Διδακτικές Ενότητες Β' Δημοτικού

Β3 Το σαλιγκάρι
Κατεβάστε*: Ηχητικό Απόσπασμα 1 | Ηχητικό Απόσπασμα 2

Β4 Μ' ένα τσαμπί σταφύλι... όλοι φίλοι
Description: pdf εδώ μπορείτε να βρείτε την παρτιτούρα με το σωστό ρυθμικό σχήμα για το τραγούδι Μπαίνω μες τ΄αμπέλι.
Τα σταφύλια μου τρυγώ
Κατεβάστε*: Ηχητικό Απόσπασμα 1 | Ηχητικό Απόσπασμα 2

Β5 Βρέχει τραγούδια!
Μουσική Ακρόαση: έχουμε προσθέσει και άλλα ηχητικά αποσπάσματα στο audio cd: H συμφωνία των Άλπεων και Oι στάλες της βροχής.
Παίζουμε και τραγουδάμε: θα βρείτε το παιχνιδοτράγουδο της Θράκης Οι Καριώτες, στο audio cd με τον τίτλο: Τα κουκιά
Que llueva
Κατεβάστε*: Ηχητικό Αποσπασμα 1 | Ηχητικό Απόσπασμα 2

B6 Παρέλαση
Κατεβάστε *: Ηχητικό Απόσπασμα

Β7 Σε ρωτάω κι απαντάς
Σελ.82, Βιβλίο Δασκάλου
Παίζουμε και τραγουδάμε: Σχετικά με το τραγούδι Μήλο μου κόκκινο, έχει γραφτεί ότι διδάσκουμε το διάστημα 6ης. Θέλουμε όμως μόνο να προσδιορίσουμε την έκτασή του.
Che Che Kule
Κατεβάστε*: Ηχητικό Απόσπασμα

Β8 Βάζω τις νότες, παίζεις τη μουσική;
Υλικά/Μέσα: θα χρειαστούμε κουδούνια προβάτων, τα οποία μπορούμε να προμηθευτούμε εύκολα και στο Μοναστηράκι.
Τα προβατάκια
Κατεβάστε*: Ηχητικό Απόσπασμα

Β9 Του κόσμου τα κελαηδίσματα
Υλικά/Μέσα: θα χρειαστούμε και πλαστικές σφυρίχτρες / νουνούρες
Μουσική Ακρόαση: O σωστός τίτλος του ηχητικού αποσπάσματος είναι "Το κλουβί με τα πουλιά" (από το Καρναβάλι των Ζώων).
Στα Παραρτήματα: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΠΑΡΤΙΤΟΥΡΕΣ, το τραγούδι Catch the baby falcon αποτελεί τον αγγλικό τίτλο του Chapp kaun khleng (ελλ.μετάφραση: πιάσε το μικρό γεράκι).

Β11 Πινιάτες
Κατεβάστε*: Ηχητικό Απόσπασμα

Description: pdf Οδηγίες κατασκευής για την Πινιάτα από τον Γιώργο Σιτώτη
(τη συγκεκριμένη κατασκευή μπορείτε να την βρείτε στο Μουσική Σε Πρώτη Βαθμίδα, τεύχος 9 - 10)
Μπορείτε να δείτε το σχετικό video
(Σε περίπτωση που το αρχείο ανοίγει σαν έγγραφο κειμένου κάντε δεξί κλικ πάνω στο σύνδεσμο, "Αποθήκευση συνδέσμου ως" και στο πεδίο Τύπος αρχείου επιλέξτε "όλα τα αρχεία". Στη συνέχεια πατήστε αποθήκευση.)

Β14 Χιόνι Χιόνισε
Κατεβάστε*: Ηχητικό Απόσπασμα

Β15 Απ' τα ψηλά στα χαμηλά!
Σελ.95, Βιβλίο Δασκάλου
Στο τραγούδι Απ΄τα ψηλά στα χαμηλά, η κατιούσα φορά είναι:
ΝΤΟ -ΣΙ-ΛΑ-ΣΟΛ-ΦΑ-ΜΙ-ΡΕ-ΝΤΟ (και όχι η αναγραφόμενη)
Και πάλι θα τα κατεβώ / να βρω το ντο τα χαμηλό!
Chumbara
Κατεβάστε*: Ηχητικό Απόσπασμα

Β17 Πιερότοι και κολομπίνες
Σελ. 98, Βιβλίο Δασκάλου
Διαβάζουμε στα παιδιά την ηχοϊστορία: Το ηχητικό απόσπασμα με το κοντραμπάσο είναι «ο Ελέφαντας» από το έργο Το Καρναβάλι των ζώων.
Ήρθε το καρναβάλι
Κατεβάστε*: Ηχητικό Απόσπασμα

Β18 Χορεύω στον ρυθμό σου
Description: pdf εδώ μπορείτε να βρείτε το σωστό αρχείο για το τραγούδι Παντρεύουνε τον κάβουρα.

Β19 Χρώματα και σχήματα
Παίζουμε και τραγουδάμε: Παραθέτουμε τα λόγια του παραδοσιακού τραγουδιού και Description: jpg εδώ μπορείτε να βρείτε τη σωστή παρτιτούρα

Μιαν ημέρα ένας γάτος, βάζει ρούχα σαν πατέρας.
Παίρνει το γιαλό γιαλό, βρίσκει ποντικούς σωρό.
«Πάρτ'κι μένα βρε ποντίκια, για να κάνουμ'συντροφλίκα»
Αχ και πιάσεν τα καημένα κι έτρωγέν τα ένα -ένα
Έμεινε μια ποντικίνα, που ήταν και γραμματικίνα
«Αχ, μη τρως εμένα γάτε, να σε μαγερεύω ρύζι
Να σε μαγερεύω ρύζι, να το τρως να σε μυρίζει»
«Θα σε φάω ποντικίνα, γιατί ψόφ'σ'από την πείνα!»

Β22 Ταξίδι στην... Πασχαλινοχώρα!
Σελ. 107, Βιβλίο Δασκάλου
Παίζουμε και τραγουδάμε: Αναφέρουμε ότι τραγουδάμε το Πάνω στην κούνια κάτσανε, ενώ θα πρέπει να διδάξουμε το Θέλω ν'ανέβω στα ψηλά καλέ(σελ.148).
Η μάγισσα
Κατεβάστε*: Ηχητικό Απόσπασμα

Β23 Τραγούδια από... κούνια!
Παίζουμε και τραγουδάμε: Παραθέτουμε το παραδοσιακό τραγούδι Άγια Μαρίνα και κυρά και Description: pdf εδώ μπορείτε να βρείτε την παρτιτούρα

Β24 Στο μαγαζί του ρολογά
Κατεβάστε*: Ηχητικό Απόσπασμα

Β25 Ο γύρος του κόσμου
Παίζουμε και τραγουδάμε: Παραθέτουμε το παραδοσιακό τραγούδι Τα μανουσάκια και Description: pdf εδώ μπορείτε να βρείτε τη σωστή παρτιτούρα
* Για την αποθήκευση των μουσικών αποσπασμάτων μπορείτε να πατάτε δεξί κλίκ πάνω σε κάθε σύνδεσμο και στη συνέχεια "Αποθήκευση σενδέσμου ώς...". Επιλέγετε τον φάκελο αποθήκευσης που επιθυμείτε και το αποθηκεύετε.

 

 

Απαραίτητη βιβλιογραφία για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ16

Η συγκεκριμένη βιβλιογραφία θεωρείται αναγκαία για τη μελέτη και κατανόηση του Διδακτικού Πακέτου Μουσικής Αγωγής για την Α΄και Β΄ Δημοτικού.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

Υποχρεωτικά

- Βιβλίο Δασκάλου Α΄και Β΄Δημοτικού, Μουσική Αγωγή (θα πρέπει να εκτυπωθεί από τα αρχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/mousiki_b/dask_1_156.pdf )

- Μουσικό Ανθολόγιο, Α΄- ΣΤ΄Δημοτικού (Υπάρχει υποχρεωτικά ένα αντίτυπο σε κάθε σχολική μονάδα. Μπορείτε να το βρείτε στο link του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/mous_anth_a_st/dask/s_1_200.pdf )

- ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Μουσικής (θα πρέπει να εκτυπωθεί από τα αρχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου:
http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/13deppsaps_Mousikis.pdf )

Προαιρετικά

- Μουσική, Βιβλίο μαθητή Α ΄τάξης / Τετράδιο μαθητή Α΄τάξης
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/mousiki_a/math_1_60.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/mousiki_a/ergas_1_60.pdf

- Μουσική, Βιβλίο μαθητή Β΄τάξης / Τετράδιο μαθητή Β΄τάξης
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/mousiki_b/math_1_60.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/mousiki_b/ergas_1_60.pdf

- Εκπαιδευτικό υλικό Προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ, Ο Ήχος της Μουσικής
http://www.iema.gr/data/EducationalProjects/Melina/Hxos_tis_mousikis.htm
Το εκπαιδευτικό πακέτο του Προγράμματος ΜΕΛΙΝΑ περιλαμβάνει:

Έντυπο υλικό ΜΕΛΙΝΑ
Βιβλίο Δασκάλου (σε μορφή pdf 404kB)
Κατασκευές απλών μουσικών οργάνων (σε μορφή pdf 202 kB)
Τραγούδια (σε μορφή pdf 109 kB)
Εξώφυλλα κασετών (σε μορφή pdf 81 kB)

Ηχητικό υλικό ΜΕΛΙΝΑ

Μπορείτε να "κατεβάσετε" το έντυπο υλικό και να το εκτυπώσετε ή το ηχητικό και να δημιουργήσετε τα CD.

- Βιβλίο Δασκάλου, Γλώσσα Α΄και Β΄Δημοτικού
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/glossa_a/ekp.pdf

- Ανθολόγιο Α ΄και Β΄Δημοτικού
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/

- Οδηγός Νηπιαγωγού, Βιβλίο Δασκάλου
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/nipi/nipi_1_140.pdf

- Μαθηματικά Α΄Δημοτικου
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/

- Μαθηματικά Β΄Δημοτικού
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/math_b/math/a_teyxos/001-032.pdf

- Μελέτη Περιβάλλοντος Α ΄Δημοτικού
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/perib_a/a_mat_1_50.pdf

- Μελέτη Περιβάλλοντος Β ΄Δημοτικού
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/perib_b/b_mat_1_20.pdf

- Σχολικές και Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Α΄- ΣΤ΄Δημοτικού
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/pol_ekdiloseis/sel_1_122.pdf

- Φυσική Αγωγή Α΄και Β΄Δημοτικού / Βιβλίο μαθητή
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/gymn_ab/mat_ab.pdf

- Εικαστικά Α ΄και Β΄Δημοτικού / Βιβλίο Δασκάλου
http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/eikast_a_b/dask/dask_1_104.pdf

- Κουλαιδής, Β. (2007). Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη κριτικής δημιουργικής σκέψης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: ΟΕΠΕΚ
http://www.oepek.gr/download/Sygxrones_Didaktikes_A.pdf

 

 

 

Ημερομηνία:
21-25 Ιουνίου 2010
Χώρος Διεξαγωγής:
Ερμουπόλεως και Πηλίου 1, Πειραιάς
ΦΟΡΕΑΣ:
Νομαρχία Πειραιά - ΕΕΜΑΠΕ

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.