Ειδική Καλλιτεχνική Αγωγή

Ειδική Καλλιτεχνική Αγωγή σε Εκπαιδευτικές Δομές και Χώρους Πολιτιστικής Αναφοράς 2020-2021

2ος Κύκλος

Special Arts Education in Educational Structures Cultural Reference Areas 2020-2021

 

Έναρξη: 1 Μαρτίου 2021 (μέχρι 24 Οκτωβρίου 2021)

Διάρκεια: 400 ώρες

Κόστος: 350 ευρώ (σε 3 δόσεις)
Εφάπαξ καταβολή των διδάκτρων: 10% (επί του συνολικού ποσού)

 

Με την ποιοτική εγγύηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Μοριοδότηση

Τα προγράμματα εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και μοριοδοτούνται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017. και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019:

 • ενισχύοντας τα προσόντα του σύγχρονου εκπαιδευτικού για δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΚΕΚ, σχολές ΟΑΕΔ,
 • εξασφαλίζοντας ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ),
 • δίνοντας 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (ΑΣΕΠ αναπληρωτές υποψήφιοι),
 • δίνοντας 0.5 μονάδα για θέσεις Συμβούλων Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων Κ.Ε.Σ.Υ. καθώς και Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Μάλιστα με το πρόσφατο σχέδιο νόμου η μοριοδότηση αναμένεται να τροποποιηθεί και να δίνει 1 μονάδα),
 • δίνοντας 10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ.

 

Το πρόγραμμα της Ειδικής Καλλιτεχνικής Αγωγής προσφέρει ένα υψηλού επιπέδου δια βίου επιμορφωτικό πρόγραμμα με γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, οι οποίες θεωρούνται προαπαιτούμενες, προκειμένου οποιοσδήποτε ασχολείται με την εκπαίδευση και την φροντίδα παιδιών και ατόμων με αναπηρία, να μπορεί να ανταποκριθεί και να ασκηθεί στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αντίστοιχου εκπαιδευτικού πλαισίου. Εξετάζει βασικές έννοιες της ειδικής αγωγής, εισάγει στο χώρο της ειδικής ενταξιακής αγωγής και συνεκπαίδευσης και εξετάζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τις ανάγκες ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. Διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού, προβλήματα ακοής και όρασης). Εστιάζει στη δημιουργία διαφοροποιημένων σχεδίων μαθημάτων σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και στην εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού για την μάθηση. Επιπρόσθετα, δίνει έμφαση στην αποτελεσματική και ανεμπόδιστη εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία μέσω της αξιοποίησης των Τεχνών στην Εκπαίδευση αλλά και στην αξία της συνεργασία εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Η Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. έχει την τιμή της επίσημης συνεργασίας με το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Αιγαίου  από τους πρωτοπόρους στον χώρο της Δια Βίου και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, με σεβασμό και ευθύνη στις παιδαγωγικές ανάγκες των σύγχρονων εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών αλλά και με τεράστια εμπειρία διδασκαλίας, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσφέρεται σε χρόνο που επιτρέπει την ολοκλήρωση του πριν την κατάθεση των δικαιολογητικών για επικείμενες κρίσεις στελεχών της εκπαίδευσης αλλά και προσλήψεων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

 

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η ενσωμάτωση των Tεχνών έχει εμβληματικά θετική επίδραση στους/στις μαθητές/τριες με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες  η ενσωμάτωση  των Τεχνών στην εκπαίδευση θεωρείται εμβληματικής σημασίας καθώς ο ενεργός ρόλος του/της μαθητή/τριας αλλά και η σύνδεσή του/της με τη σχολική ζωή και την ζωή εκτός σχολείου επιστρέφει πολλά και ωφέλιμα αποτελέσματα. Ερευνητικά ευρήματα υπογραμμίζουν ότι τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες συμπεριφέρονται και αντιδρούν μέσα από μια ποικιλία τρόπων. Οι Τέχνες μπορούν να συμβάλλουν σε μια αξιοσημείωτη γνωστική και συμπεριφοριστική εξέλιξη, είτε ο μαθητής ανήκει στο Φάσμα του Αυτισμού, είτε έχει Σύνδρομο Down, μαθησιακές δυσκολίες κλπ. Η Τέχνη, εν γένει, μπορεί να αξιοποιηθεί ως ένα χρήσιμο εργαλείο, προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές/τριες όλων των ειδικών εκπαιδευτικών Αναγκών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ειδικής Καλλιτεχνικής Αγωγής προσφέρει ένα υψηλού επιπέδου δια βίου επιμορφωτικό πρόγραμμα με γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (μέσα από την on line παρακολούθηση και τον σχεδιασμό μικροδιδασκαλιών), οι οποίες θεωρούνται προαπαιτούμενες, προκειμένου οποιοσδήποτε ασχολείται με την εκπαίδευση και την φροντίδα παιδιών και ατόμων με αναπηρία, να μπορεί να ανταποκριθεί και να ασκηθεί στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αντίστοιχου εκπαιδευτικού πλαισίου. Εξετάζει βασικές έννοιες της Ειδικής Αγωγής, εισάγει στο χώρο της ειδικής ενταξιακής αγωγής και συνεκπαίδευσης και εξετάζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τις ανάγκες ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. Διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού, προβλήματα ακοής και όρασης). Εστιάζει στη δημιουργία διαφοροποιημένων σχεδίων μαθημάτων σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και στην εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού για την μάθηση. Επιπρόσθετα, δίνει έμφαση στην αποτελεσματική και ανεμπόδιστη εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία μέσω της αξιοποίησης των Τεχνών στην Εκπαίδευση αλλά και στην αξία της συνεργασία εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Μέσα από τη μελέτη των συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων, θα παρουσιαστούν οι παιδαγωγικές μέθοδοι και οι αποτελεσματικές πρακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, προκειμένου η υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να είναι επιτυχής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες παραμέτρους.

 

 

 

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι διδακτικές ενότητες κατηγοριοποιούνται σε τρία θεματικά πεδία:

 

ΠΕΔΙΟ 1: ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ, ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΡΕΥΝΑ

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η Τέχνη ως «εργαλείο» ένταξης στην Ειδική Αγωγή

 1. Η θεραπευτική διάσταση της τέχνης
 2. Τέχνη και Εκπαίδευση

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα

 1. Δημιουργικότητα: Γνώρισε τον δημιουργικό εαυτό σου
 2. Καλλιτεχνική ανάπτυξη και δημιουργικότητα
 3. Το δημιουργικό περιβάλλον ως χώρος ανάπτυξης νέων ιδεών: Σχεδιασμός και ανάπτυξη δημιουργικών περιβαλλόντων
 4. Δημιουργικότητα και καινοτομία: Από τη θεωρία στην πράξη

3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη καλλιτεχνικών projects με έμφαση στην συνεκπαίδευση

 1. Ευρωπαϊκή Πολιτική & Συνεκπαίδευση για την Αγωγή Υγείας σε εκπαιδευτικούς χώρους Γενικής & Ειδικής Αγωγής
 2. Παραδείγματα αναφοράς ανάπτυξης καλλιτεχνικών projects

4η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σύντομη Ιστορική Αναδρομή στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 1. Ιστορικοί σταθμοί στην Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση
 2. Νομοθεσία αναφορικά με την Ειδική Αγωγή κι Εκπαίδευση

5η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Καλλιτεχνική ανάπτυξη νηπίων και παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Ερευνητικές Προσεγγίσεις

 1. Ζητήματα παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών
 2. Τυπολογία και είδη έρευνας
 3. Μεθοδολογία Έρευνας
 4. Ζητήματα δεοντολογίας της έρευνας

 

ΠΕΔΙΟ 2: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

6η  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Mαθητές/τριες με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες       

 1. Μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/ και αναπηρία
 2. Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

7η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Παιδαγωγική της Συμπερίληψης και Διαφοροποιημένη διδασκαλία

 1. Συμπεριληπτική εκπαίδευση
 2. Διαφοροποιημένη διδασκαλία

8η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή

 1. ΛΑΜΔΑ
 2. KAHOOT
 3. NVDA- ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ
 4. ΕΠΙΤΕΛΩ

 

ΠΕΔΙΟ 3: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ

9η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Οι Παραστατικές Τέχνες στην Ειδική Αγωγή

 1. Εισαγωγή στις Παραστατικές Τέχνες του Θεάτρου, του Χορού και της Μουσικής
 2. Μέθοδοι, Πρακτικές Εφαρμογές και Λειτουργικά Εργαλεία Ι
 3. Μέθοδοι, Πρακτικές Εφαρμογές και Λειτουργικά Εργαλεία ΙΙ
 4. Καλλιτεχνική Δημιουργική διαδικασία

10η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ειδική Μουσική Παιδαγωγική: Μεθοδολογίες παρέμβασης

 1. Εξατομικευμένες διδακτικές παρεμβάσεις
 2. Μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ι: Προβλήματα όρασης – τύφλωση / Προβλήματα ακοής – κώφωση/Κινητικές αναπηρίες/ Διαταραχές λόγου και ομιλίας
 3. Μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ΙΙ: Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές/Μαθητές με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – Υπερκινητικότητα/ Χαρισματικοί μαθητές
 4. Αξιολόγηση ενταξιακού προγράμματος μουσικής και επίδοσης μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

11η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εισαγωγή στην χοροθεραπεία και εφαρμογή της στην Eιδική Aγωγή

 1. Εισαγωγή στην χοροθεραπεία
 2. Χοροθεραπεία και αυτισμός

12η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η φωνητική τέχνη σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες           

 1. Συμπερίληψη παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες σε φωνητικά σύνολα
 2. Ρεπερτόριο φωνητικών συνόλων με συμπερίληψη παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

13η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αξιοποιώντας την Ψηφιακή Τεχνολογία υπέρ της Τέχνης για παιδιά με ειδικές ανάγκες

 1. Μικρός αναγνώστης - Παιδικά Παραμύθια
 2. TuxPaint - Μαγικό πινέλο – Μικροί καλλιτέχνες σε δράση Α΄

14η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   Η αξιοποίηση του θεραπευτικού κουκλοθέατρου

 1. Ο ρόλος της «κούκλας» στην Ειδική Αγωγή και τη θεραπεία
 2. Ατομικές και Ομαδικές δραστηριότητες

15η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: H θεραπευτική «εργαλειοποίηση» του Μουσείου

 1. Η «εργαλειοποίση» του μουσείου για την Ειδική Αγωγή
 2. Προγραμματικές δράσεις μουσείων για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

 

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Μαρία Αργυρίου (Ε.ΔΙ.Π Πανεπιστημίου Αιγαίου),
Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου / Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Π.Ε.  Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00)
Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Συνοπτικός ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ:

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δείτε εδώ το πρότυπο του Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης καθώς και του Συμπληρώματος Πιστοποιητικού

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η μαθησιακή διαδικασία ελέγχεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευόμενο ο οποίος θα μπορεί να επιλέξει τόσο την ώρα πρόσβασης όσο και τον συνολικό χρόνο που διαθέτει κάθε φορά στην μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για μία ιδιαίτερη ευέλικτη μεθοδολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη κειμένων που έχουν γραφτεί ειδικά για το πρόγραμμα και δίνουν την ουσία των γνώσεων και την απαραίτητη πληροφόρηση απλά και συνοπτικά
 • Παρακολούθηση παρουσιάσεων με power-point
 • Test αξιολόγησης
 • Μικροδιδασκαλίες σε μορφή video
 • Τελική αξιολογική εργασία

Ο/Η εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ή upload, όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του.

Το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή και θα βρίσκεται  αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση με χρήση κωδικών. Η αξιοποίησή του είναι άμεση καθώς η μορφή στην οποία προσφέρεται είναι άμεσα εκτυπωμένη από τον/την συμμετέχοντα/ουσα.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και προσφέρει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες όχι μόνο γνώση της μεθοδολογίας αλλά και χρηστικά εργαλεία. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ευέλικτο διδακτικό υλικό,  που είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με  διαδικτυακή πρόσβαση σε μόνιμα αναρτημένο ψηφιακό υλικό και το οποίο ποικίλει ως εξής:

 • Ψηφιακό υλικό Θεωρίας – Πρόσθετα Αρχεία pdf – excel -PowerPoint
 • Παραδείγματα – Υποδειγματικές Ασκήσεις
 • Μελέτες Περίπτωσης
 • Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία
 • Βιντεοπαρουσιάσεις
 • Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / Διδασκαλίες
 • Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης
 • On line tests

Το υλικό συνοδεύεται από τον σχετικό «Οδηγό Μελέτης» και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα μελέτης και κατάθεσης γραπτών προόδων – εργασιών καθώς και τη διδακτέα ύλη.

 

Ημερομηνία:
1/3/2021
Χώρος Διεξαγωγής:
Online
ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΕΜΑΠΕ

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.