Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 22 Μαρτίου – 5 Απριλίου 2021

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 22/03/2021 - 05/12/2021 (ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 8 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ 14 ΗΜΕΡΕΣ

ΩΡΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ: 400.00

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET: 20.00

 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ

 

ΚΟΣΤΟΣ: 550,00 €

Δυνατότητα καταβολής σε 4 δόσεις

Εφάπαξ καταβολή: - 10% επί της συνολική τιμής

 

Με την ποιοτική εγγύηση του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

 

 

Περιγραφή Προγράμματος

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος:

Το πρόγραμμα προσεγγίζει στις διδακτικές του ενότητες την ιστορική διάσταση της διεύθυνσης μουσικών συνόλων είτε αυτά είναι ορχηστρικού χαρακτήρα είτε φωνητικά συγκροτήματα, διατρέχοντας την ιστορία της μουσικής αναφορικά με τη τέχνη της διεύθυνσης, σε συνδυασμό με την εναλλαγή των εποχών και των μουσικών ρευμάτων.

Έχει σχεδιασθεί ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να κατανοήσουν τις βασικές αρχές της διδακτικής της φωνητικής αγωγής σε χορωδιακά σχήματα παιδιών – νέων στο σχολικό περιβάλλον ή την κοινότητα, εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες της παιδικής και της εφηβικής φωνής και παρουσιάζοντας στρατηγικές διδασκαλίας που μπορούν να βρουν αποτελεσματική εφαρμογή σε παιδιά και νέους χωρίς ειδικές φωνητικές γνώσεις. Επιπλέον, διδάσκει τις θεμελιώδεις αρχές της κινησιολογίας του μαέστρου καθώς και τις βασικές αρχές της στυλιστικής ερμηνείας της χορωδιακής μουσικής ανάλογα με την εποχή, το ύφος και την υφή του έργου. Απευθύνεται σε διευθυντές σχολικών και εξωσχολικών παιδικών και νεανικών χορωδιών ώστε να οργανώσουν αποτελεσματικά την καλλιτεχνική τους δράση μέσα από την επιλογή κατάλληλου χορωδιακού ρεπερτορίου και την εφαρμογή φωνητικών ασκήσεων που καλλιεργούν τις παιδικές και εφηβικές φωνές.

Σε ειδικές ενότητες, έχει σχεδιαστεί για πρώτη φορά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η προσέγγιση του μουσικοπαιδαγωγικού έργου του Zoltán Kodály, εστιάζοντας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος και της παιδαγωγικής φιλοσοφίας που το διέπει για τη διεύθυνση φωνητικών συνόλων. Γίνεται εκτενής αναφορά για το Ουγγρικό Χορωδιακό Κίνημα, τη θέση του δημοτικού τραγουδιού σε αυτήν και τη λειτουργία του ως μέσο ανάπτυξης της εθνικής ταυτότητας. Προσφέρονται επιλεγμένα παραδείγματα χορωδιακής εργογραφίας του Zoltán Kodály, τα οποία θα αναλυθούν μουσικολογικά. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ανάλυση των επιμέρους δομών και την σωστή διαχείριση των παιδαγωγικών εργαλείων. Ειδικότερα η περίπτωση του σχετικού σόλφα θα προσεγγιστεί πολύ αναλυτικά, καθώς αποτελεί ένα χαρακτηριστικό εργαλείο της Μεθόδου, το οποίο μπορεί να αποδειχτεί εξαιρετικά χρήσιμο στη φωνητική διδασκαλία. Στην διάρκεια των συνεδριών θα αναλυθούν επιλεγμένα παραδείγματα από το φωνητικό παιδαγωγικό υλικό του Zoltán Kodály, ενδεχομένως και άλλων Ούγγρων παιδαγωγών και θα συζητηθούν ως προς τη χρησιμότητά τους στην διαδικασία της χορωδιακής διδασκαλίας. Τέλος, θα αναλυθούν κομμάτια του Ελληνικού Χορωδιακού ρεπερτορίου, με έμφαση στο ρεπερτόριο που είναι βασισμένο στην Ελληνική Παράδοση.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σε συγκεκριμένη διδακτική ενότητα οδηγίες για την Διεύθυνση Ορχήστρας, μέσα από θεωρητικές - παιδαγωγικές προσεγγίσεις που θα τύχουν πρακτικής εφαρμογής σε τελικό καλλιτεχνικό project.

Το πρόγραμμα προσφέρει, τέλος, μία ειδικά σχεδιασμένη διδακτική ενότητα για Οργανικά σύνολα για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, η οποία συνοδεύεται από ανάλογο εκπαιδευτικό υλικό. Οι προτάσεις επικεντρώνονται σε στρατηγικές που σχετίζονται με την ανάπτυξη αποτελεσματικής τεχνικής για την ασφαλή διαχείριση και διεύθυνση έργων ειδικά γραμμένων για παιδιά μικρών ηλικιών με όργανα Orff.

 

Μαθησιακοί Στόχοι Προγράμματος:

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να αποκτήσουν:

• ικανότητα οργάνωσης, διδασκαλίας και παιδαγωγικής της χορωδίας με παιδιά και νέους.

• ικανότητα μουσικής διεύθυνσης (κινησιολογίας) φωνητικών συνόλων.

• εξοικείωση με μια ευρεία γκάμα χορωδιακού ρεπερτορίου για όμοιες και μικτές φωνές.

• ικανότητα μουσικής προετοιμασίας ενός φωνητικού συνόλου και η πραγματοποίηση μιας συναυλίας χορωδιακής μουσικής.

• διευθύνουν όλους τους ρυθμούς, να δείχνουν την άρθρωση και τις δυναμικές και να έχουν ανεξαρτησία χεριών,

• καταρτίζουν, να προετοιμάζουν και να διδάσκουν ένα κατάλληλο για τη δική τους

• ορχήστρα ρεπερτόριο,

• επιλέγουν και να οργανώνουν το υλικό της ορχήστρας,

• πραγματοποιούν μια αποτελεσματική πρόβα,

• διαχειρίζονται τις ανθρώπινες επαφές με τους μουσικούς και όλους τους ανθρώπους της παραγωγής.

• γνωρίζουν το θεμελιώδες έργο του Zoltán Kodály,

• τις βασικές παιδαγωγικές αρχές του Μουσικοπαιδαγωγικού Συστήματος Kodály

• αναγνωρίζουν τα στοιχεία τις Ουγγρικής μουσικής παράδοσης στο χορωδιακό έργο του συνθέτη.

• άνεση στις πρακτικές τους για την αξιοποίηση οργάνων Orff σε χώρους δημιουργικής απασχόλησης

• υλικό ενορχηστρωμένο για συγκεκριμένο ηλικιακό επίπεδο.

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης:

Η μαθησιακή διαδικασία ελέγχεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευόμενο ο οποίος θα μπορεί να επιλέξει τόσο την ώρα πρόσβασης όσο και τον συνολικό χρόνο που διαθέτει κάθε φορά στην μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για μία ιδιαίτερη ευέλικτη μεθοδολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:

• Μελέτη κειμένων που έχουν γραφτεί ειδικά για το πρόγραμμα και δίνουν την ουσία των γνώσεων και την απαραίτητη πληροφόρηση απλά και συνοπτικά

• Παρακολούθηση παρουσιάσεων με power-point

• Test αξιολόγησης

• Μικροδιδασκαλίες σε μορφή video

• Τελική διαμόρφωση αξιολογικής εργασίας υπό τη μορφή καλλιτεχνικού portfolio

 

Ο/Η εκπαιδευόμενος/η, αφού ολοκληρώσει τη μελέτη της εκάστοτε διδακτικής ενότητας, καλείται να υποβάλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ. Τα τεστ περιλαμβάνουν ερωτήσεις αντιστοίχισης ορθών απαντήσεων, πολλαπλής επιλογής, αληθούς/ψευδούς δήλωσης, ή upload, όπου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να διατυπώσει και να επισυνάψει την απάντησή του.

Το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή και θα βρίσκεται αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση με χρήση κωδικών. Η αξιοποίησή του είναι άμεση καθώς η μορφή στην οποία προσφέρεται είναι άμεσα εκτυπωμένη από τον/την συμμετέχοντα/ούσα.

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και προσφέρει στους/στις εκπαιδευόμενους/ες όχι μόνο γνώση της μεθοδολογίας αλλά και χρηστικά εργαλεία. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί ευέλικτο διδακτικό υλικό, που είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με διαδικτυακή πρόσβαση σε μόνιμα αναρτημένο ψηφιακό υλικό και το οποίο ποικίλει ως εξής:

• Ψηφιακό υλικό Θεωρίας - Πρόσθετα Αρχεία pdf - excel -PowerPoint

• Παραδείγματα - Υποδειγματικές Ασκήσεις

• Μελέτες Περίπτωσης

• Βιβλιογραφία και Δικτυογραφία

• Βιντεοπαρουσιάσεις

• Μαγνητοσκοπημένες Διαλέξεις / Διδασκαλίες

• Ασκήσεις Αυτοαξιολόγησης

• On line tests

Το υλικό συνοδεύεται από τον σχετικό «Οδηγό Μελέτης» και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα μελέτης και κατάθεσης γραπτών προόδων – εργασιών καθώς και τη διδακτέα ύλη.

 

Μεθοδολογία αξιολόγησης:

Σε κάθε διδακτική ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να συμμετέχει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον/την διδάσκοντα/ούσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διδακτικών ενοτήτων και η κατάθεση Τελικής Αξιολογικής Εργασίας οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης με τίτλο: «Ζητήματα Διδασκαλίας και Διεύθυνσης Παιδικών & Νεανικών φωνητικών και οργανικών συνόλων σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και στην Κοινότητα» και συνοδεύεται από πλήρες συμπλήρωμα των διδασκόμενων ενοτήτων.

 

Περίγραμμα Προγράμματος

Διδακτική ενότητα 1: Ιστορική προσέγγιση πάνω στη διεύθυνση συνόλων

Διδακτική ενότητα 2: Εισαγωγή στη διεύθυνση σχολικών και παιδικών – νεανικών φωνητικών συνόλων

Διδακτική ενότητα 3: Παιδαγωγική της χορωδιακής πράξης στη σχολική κοινότητα και στην κοινοτική παιδική – νεανική χορωδία

Διδακτική ενότητα 4: Η μουσική παράσταση (συναυλία) χορωδιακής μουσικής – Παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Διδακτική ενότητα 5: Από τη θεωρία στην πράξη – Project

Διδακτική ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διεύθυνση σχολικών, παιδικών και νεανικών ορχηστρικών συνόλων

Διδακτική ενότητα 7: Σύντομη επισκόπηση του Συστήματος Kodály

Διδακτική ενότητα 8: Σχεδιασμός πρόβας με βάση τις αρχές του Συστήματος Kodály

Διδακτική ενότητα 9: Ρεπερτόριο με βάση τις αρχές του Συστήματος Kodály

Διδακτική ενότητα 10: Οργανικά σύνολα και Εκπαιδευτικό Υλικό για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας

 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΕΜΑΠΕ)

Υπ.: Γεώργιος Σιτώτης

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 
 

 

 

Ημερομηνία:
22/3/2021
Χώρος Διεξαγωγής:
Online
ΦΟΡΕΑΣ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΕΜΑΠΕ

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.