Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Καλλιτεχνική Δημιουργία & Έκφραση

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Καλλιτεχνική Δημιουργία & Έκφραση
Διάρκεια Επιμόρφωσης: 7 ΜΗΝΕΣ - 500 ΩΡΕΣ

Μονάδες Πιστοποίησης: 25 ECVET

Ημ/νια Έναρξης – Λήξης: 6/09/2021 - 17/04/2022

 

Συν-υλοποίηση:

 


Κατεβάστε τον οδηγό σπουδών

 

Γιατί το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα κρίνεται επιτακτικό

Η σχολική χρονιά που ξεκινάει από το Σεπτέμβριο του 2021 θα είναι η πρώτη μετά από δύο χρόνια στην οποία θα ανοίξουν οι πίνακες ειδικής αγωγής ώστε οι δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί να καταθέσουν τα χαρτιά τους. Το άνοιγμα των πινάκων έρχεται μετά από καιρό και θα δώσει δυνατότητα και στους νέους απόφοιτους παιδαγωγικών και καθηγητικών σχολών να διεκδικήσουν μια θέση στο δημόσιο σχολείο. Η διαδικασία κατάθεσης δικαιολογητικών (σεμιναρίων, μεταπτυχιακών, πιστοποιητικά ξένων γλωσσών, πιστοποιήσεις υπολογιστών κ.α.) αναμένεται σ το πρώτο τρίμηνο του 2022 με την περίοδο που να κερδίζει έδαφος να είναι τα τέλη Μαρτίου ώστε πριν τον Ιούνιο να έχουν βγει οι προσωρινοί πίνακες και μετά τις ενστάσεις να ακολουθήσουν οι τελικοί πίνακες.

 

Ομάδες που ενδιαφέρει:

  • αποφοίτους/ες ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής,
  • αποφοίτους/ες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία,
  • εκπαιδευτικούς ή παιδαγωγούς της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ενδιαφέρον στην Ειδική Αγωγή,
  • επαγγελματίες εκπαιδευτικούς  για την επικαιροποίηση των γνώσεων τους

παρέχοντας, αφενός, γνώσεις σε θεωρητικό επίπεδο, και, αφετέρου, επικεντρώνοντας στην πρακτική εφαρμογή παιδαγωγικών τεχνικών για το σχεδιασμό και τη διδακτική του μαθήματος σε εκπαιδευτικούς χώρους.

 

Αντικείμενο & Σκοπός Προγράμματος

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ειδικής Καλλιτεχνικής Αγωγής προσφέρει ένα υψηλού επιπέδου δια βίου επιμορφωτικό πρόγραμμα με γνώσεις και εφόδια σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (μέσα από την on line παρακολούθηση και τον σχεδιασμό μικροδιδασκαλιών), οι οποίες θεωρούνται προαπαιτούμενες, προκειμένου οποιοσδήποτε ασχολείται με την εκπαίδευση και την φροντίδα παιδιών και ατόμων με αναπηρία, να μπορεί να ανταποκριθεί και να ασκηθεί στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αντίστοιχου εκπαιδευτικού πλαισίου. Εξετάζει βασικές έννοιες της Ειδικής Αγωγής, εισάγει στο χώρο της ειδικής ενταξιακής αγωγής και συνεκπαίδευσης και εξετάζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για τις ανάγκες ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες (π.χ. Διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού, προβλήματα ακοής και όρασης). Εστιάζει στη δημιουργία διαφοροποιημένων σχεδίων μαθημάτων σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και στην εφαρμογή των αρχών του Καθολικού Σχεδιασμού για την μάθηση. Επιπρόσθετα, δίνει έμφαση στην αποτελεσματική και ανεμπόδιστη εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία μέσω της αξιοποίησης των Τεχνών στην Εκπαίδευση αλλά και στην αξία της συνεργασία εκπαιδευτικών και επαγγελματιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

Μέσα από τη μελέτη των συγκεκριμένων διδακτικών ενοτήτων, θα παρουσιαστούν οι παιδαγωγικές μέθοδοι και οι αποτελεσματικές πρακτικές που μπορούν να ακολουθηθούν τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι, προκειμένου η υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να είναι επιτυχής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες παραμέτρους. Οι διδακτικές ενότητες κατηγοριοποιούνται σε δύο θεματικά πεδία: Ειδικά Παιδαγωγικά Ι: Το πλαίσιο & Ειδικά Παιδαγωγικά ΙΙ: Εξειδικευμένες θεματικές & Πρακτικές ως εξής:

 

Ειδικά Παιδαγωγικά Ι: Το πλαίσιο

1. Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα

2. Ιστορική Αναδρομή στην Ειδική Αγωγή και Καλλιτεχνική Εκπαίδευση

3. Η ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη καλλιτεχνικών projects με έμφαση στην συνεκπαίδευση

4. Σκιαγραφώντας το πλαίσιο της Ειδικής Αγωγής, της Συμπερίληψης και της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας

 

Ειδικά Παιδαγωγικά ΙΙ: Εξειδικευμένες θεματικές & Πρακτικές

5. Ειδική Μουσική Παιδαγωγική: Μεθοδολογίες παρέμβασης

6. Η φωνητική τέχνη σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες

7. Οι Παραστατικές Τέχνες στην Ειδική Αγωγή

8. Η αξιοποίηση του Παραμυθιού και της Λογοτεχνίας στην καλλιτεχνική εκπαίδευση στα πλαίσια της Δραματικής Τέχνης στην Ειδική Αγωγή

9. Η αξιοποίηση του θεραπευτικού κουκλοθέατρου

10. Έρευνα, Εργαλεία Αξιολόγησης και Προγράμματα Παρέμβασης στην Ειδική Αγωγή

 

Μέθοδοι Αξιολόγησης & Κριτήρια Απόδοσης Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης

Σε κάθε διδακτική ενότητα ο/η εκπαιδευόμενος/η θα πρέπει να συμμετέχει και να υποβάλλει ηλεκτρονικά το αντίστοιχο τεστ αξιολόγησης, τηρώντας το χρονοδιάγραμμα που έχει δοθεί από τον την διδάσκοντα/ούσα. Η επιτυχής ολοκλήρωση των διδακτικών ενοτήτων και η κατάθεση Τελικής Αξιολογικής Εργασίας (80 ώρες επιμόρφωσης) οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης με τίτλο: «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Καλλιτεχνική Δημιουργία & Έκφραση» και συνοδεύεται από πλήρες συμπλήρωμα των διδασκόμενων ενοτήτων.

 

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Η μαθησιακή διαδικασία ελέγχεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευόμενο ο οποίος θα μπορεί να επιλέξει τόσο την ώρα πρόσβασης όσο και τον συνολικό χρόνο που διαθέτει κάθε φορά στην μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για μία ιδιαίτερη ευέλικτη μεθοδολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:

  • Μελέτη κειμένων που έχουν γραφτεί ειδικά για το πρόγραμμα και δίνουν την ουσία των γνώσεων και την απαραίτητη πληροφόρηση απλά και συνοπτικά
  • Παρακολούθηση παρουσιάσεων με power-point
  • Test αξιολόγησης
  • Μικροδιδασκαλίες σε μορφή video
  • Τελική αξιολογική εργασία

Το υλικό συνοδεύεται από τον σχετικό «Οδηγό Μελέτης» και περιλαμβάνει το χρονοδιάγραμμα μελέτης και κατάθεσης γραπτών προόδων – εργασιών καθώς και τη διδακτέα ύλη.

 

Δυνατότητα αποπληρωμής σε 4 δόσεις (μέσω της ΕΕΜΑΠΕ):

1η δόση: 90€

2η δόση: 100€

3η δόση: 100€

4η δόση: 100€

Τα δίδακτρα με Ομαδική Εγγραφή ποικίλουν ανάλογα με τον αριθμό των εγγραφών. Παρακαλούμε για αυτόν τον λόγο επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Θέματα Προγράμματος Σπουδών και λοιπά Επιστημονικά θέματα

Δρ. Μαρία Αργυρίου
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Θέματα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης

Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Π.Ε.
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Θέματα Πιστοποίησης

Γραμματεία Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 22410 99424-5-6 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-18:00)
Email:  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστoσελίδα Προγράμματος στο Πανεπιστήμιο: https://e-epimorfosi.aegean.gr/programmata/paidagogika/eidiki-agogi-kai-ekpaidefsi-kallitechniki-dimiourgia-ekfrasi/

 

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ/ΟΝΤΕΣ

Οι διδάσκοντες/ούσες αποτελούνται από μέλη ΔΕΠ ανώτατων ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ειδικούς επιστήμονες και έμπειρα στελέχη  / εμπειρογνώμονες με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος και με ιδιαίτερη συγγραφική / καλλιτεχνική καταξίωση, οι οποίοι/ες κατέχουν βασικό ρόλο στη συγγραφή του υλικού του προγράμματος αναλαμβάνοντας την επιστημονική ευθύνη για το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό σε e-learning μορφή.

Μαρία Αργυρίου, Ακαδημαϊκά Υπεύθυνή, ΕΔΙΠ, ΤΕΠΑΕΣ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Νίκη Λάμπροπούλου, Διδάσκουσα, Ε.ΔΙ.Π., Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών
Ζωή Κρόκου, Διδάσκουσα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, 3ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής, Περιφερειακή Διεύθυνση Π/Βάθμιας & Δ/Βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής
Mαρία Φιλιάνου, Διδάσκουσα, Ειδική Παιδαγωγός - Μουσικοπαιδαγωγός
Γεώργιος Σιτώτης, Διδάσκοντας, Μουσικολόγος, Συνθέτης - Μαέστρος
Έλλη Μερκούρη, Διδάσκουσα, Θεατρολόγος, Σκηνοθέτης - Ηθοποιός
Ευαγγελία Αγγέλη, Διδάσκουσα, Νηπιαγωγός - Κουκλοθεραπεύτρια
 

 

 

 

Ημερομηνία:
6/9/2021
Χώρος Διεξαγωγής:
Online
ΦΟΡΕΑΣ:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΕΕΜΑΠΕ

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.