3ο Διεθνές Συνέδριο : Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική πράξη: θεωρία και εφαρμογή στη Μουσική Εκπαίδευση

Η σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία καταδεικνύει διαρκώς την ανάγκη συμμετοχής των διδασκόντων στη διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών, οι οποίες θα ενσωματώνουν, αφενός τις νέες τεχνολογίες, αφετέρου τη δημιουργία και τη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού.

Μέσω του 3ου Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε, επιχειρείται η υποστήριξη και ανάπτυξη θέσεων και προτάσεων, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς (όλων των ειδικοτήτων), επιστήμονες και ερευνητές να προβάλουν τις απόψεις τους και να προτείνουν καινοτόμες ιδέες σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό, σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Το 3ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε. στοχεύει, τόσο στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, όσο και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των μελών της σχολικής κοινότητας σε εκπαιδευτικό και σε πληροφοριακό υλικό σύγχρονων ερευνών και παραγώγων. Παράλληλα, ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα για συνεχή και συστηματική επιμόρφωση των διδασκόντων, αλλά και την εξοικείωσή τους με τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία παραγωγής και χρήσης του εκπαιδευτικού υλικού.

Το συνέδριο απευθύνεται στους μουσικούς, στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο επιστημονικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στους φοιτητές των Μουσικών Τμημάτων της χώρας (Α.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι.) και στους σπουδαστές και καθηγητές των Ωδείων.

Tο συνέδριο δίνει την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους για παρουσιάσεις εισηγήσεων, αναρτημένων ανακοινώσεων (posters), εργαστηρίων, στρογγυλές τράπεζες, συμπόσια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού, ηχητικών εγκαταστάσεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥDescription: pdf eemape2009_conference_programme_grv24.04.09


Χώρος διεξαγωγής Συνεδρίου:

IST STUDIES , Πειραιώς 72, Μοσχάτο
Description: http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/IST_entrance.png
Μπορείτε να περιηγηθείτε στον χώρο του Συνεδρίου μέσω video κάνοντας κλικ στο virtual tour του ιστοχώρου του IST


Conference map
Κάνοντας κλικ στην κάθε ενότητα μπορείτε να ενημερωθείτε για το τρέχον Συνέδριο
• Aίτηση Εγγραφής στο ΣυνέδριοDescription: doc
• Οδηγίες Υποβολής Πλήρους κειμένουDescription: docEnglish version Description: pdf

Description: http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/IST_vivliothiki.png

 

Επιστημονική Σύμβουλος Συνεδρίου

Λένια Σέργη, Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Εναρκτήριες Ομιλίες

Λένια Σέργη, Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ολυμπία Ψυχοπαίδη - Φράγκου, Καθηγήτρια Μουσικολογίας / Αισθητικής και Κοινωνιολογίας της Μουσικής, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Κεντρικοί ομιλητές

Liora Bresler, Professor, Department of Curriculum and Instruction, University of Illinois, USA 

Pamela Burnard, Senior Lecturer, Faculty of Education, University of Cambridge, UK 

Graham Welch, Chair of Music Education. Head, Department of Arts and Humanities, Institute of Education, University of London, UK

 

Επιστημονική Επιτροπή / κριτές

Πρόεδρος

Χρυσοστόμου Σμαράγδα

Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μέλη (με αλφαβητική σειρά)

Γεωργάκη Αναστασία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γραμματάς Θεόδωρος, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Κάβουρας Παύλος, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κατσίκη Γκίβαλου Άντα, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Κοντογιάννη Άλκηστις, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κουτσούμπα Μαρία, ΤΕΦΑΑ Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΣΕΠ ΕΑΠ

Λαπιδάκη Ελένη, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Λιάβας Λάμπρος, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Λιοναράκης Αντώνης, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Μαραγκόπουλος Δημήτρης, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Ματσαγγούρας Ηλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μπαγάκης Γιώργος, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Παπαδέλης Γιώργος, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σιώψη Αναστασία, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στάμου Λελούδα, Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

José Luis Aróstegui Plaza, Uiversidad del Departamento de Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Granada, Spain

Markus Cslovjecsek, University of Applied Sciences, Switzerland

Natasa Economidou-Stavrou, European University, Cyprus 

Magne Espeland, Stord/Haugesund University College, Norway

Diana Harris, Open University, UK 

Sarah Hennessy, School of Education and Life Long Learning, University of Exeter, UK 

Evangelos Himonides, Institute of Education, University of London, UK

Erja Kosonen, Jyväskylä University, Finland

Regina Murphy, University College, Dublin, Ireland

Pirkko Paananen, Jyväskylä University, Finland

Joan Russell, McGill University, Canada 

Gabriel Rusinek, Universidad Complutense de Madrid, Spain

Frederick A. Seddon, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze dell' Educazione, Italy

 

Θεματικοί άξονες

Φιλοσοφία και μεθοδολογία υλικού

• Θεωρίες και σύγχρονες έρευνες

• Ζητήματα αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού

• Αναφορές σε προγράμματα σπουδών

 

Το εκπαιδευτικό υλικό (Ε.Υ.): Ζητήματα σχεδιασμού, παραγωγής και αξιολόγησης

• Δημιουργία Ε.Υ για χρήση στην τάξη

• Ε.Υ. και μουσική εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες

• Ζητήματα μεθοδολογίας σχεδιασμού εκπαιδευτικών πακέτων

• Υποστήριξη παραγωγής Ε.Υ.

• Προτάσεις διδακτικής μεθοδολογίας Ε.Υ

• Αξιολόγηση Ε.Υ

 

Tο εκπαιδευτικό υλικό και η πρόκληση της σύγχρονης τεχνολογίας

• Δημιουργία Ε.Υ. σε θέματα τηλεκπαίδευσης

• Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού (video, πολυμεσικές εφαρμογές)

• Δημιουργία Εκπαιδευτικών Δικτύων

• Δημιουργία Εκπαιδευτικών Πυλών

 

Το μουσειακό εκπαιδευτικό υλικό στο πλαίσιο της αισθητικής αγωγής

• Σχεδιασμός - παραγωγή - διακίνηση εκπαιδευτικού υλικού από το μουσείο (μουσειοσκευές, έντυπα για τον εκπαιδευτικό, φυλλάδια για τον μαθητή, παιδικά αρχαιογνωστικά βιβλία, παιχνίδια, CD/DVD ROM)

• Αξιοποίηση του μουσειακού εκπαιδευτικού υλικού, στο πλαίσιο της σχολικής πράξης, για την υποστήριξη της αισθητικής αγωγής

 

Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής 

• Σχεδιασμός υλικού για τη Δια Βίου Μάθηση

• Σχεδιασμός υλικού στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

• Σχεδιασμός υλικού για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

 


Ο ρόλος της βιβλιοθήκης στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον
• Βιβλιοθήκες και Εκπαίδευση στην ψηφιακή εποχή

• Οι βιβλιοθήκες ως χώροι εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς

Description: http://primarymusic.primarymusic.gr/primarymusic/images/stories/IST_anagnostirio.png

Επιστημονικοί Υπεύθυνοι

Εκπαιδευτικό Υλικό και Μουσική Εκπαίδευση

Γκέλλη Μανούσου,

Παναγιώτης Καμπύλης

Νέες Τεχνολογίες στη Μουσική Εκπαίδευση

Παναγιώτης Βελιανίτης,

Νίκη Λαμπροπούλου

Βιβλιοθήκες και Μουσική Εκπαίδευση

Τόνια Αράχωβα,

Αλέξανδρος Χαρκιολάκης

Εκπαίδευση Ενηλίκων

Γεωργία Παπαδοπούλου

Ζητήματα Εκπ/κης Πολιτικής - Επιμόρφωση Εκπ/κών Μουσικής Αγωγής

Μαρία Αργυρίου

Μουσειακή Εκπαίδευση και Εκπ/κό Υλικό

Αμαλία Τσιτούρη

Παρουσιάσεις Εκπ/κού υλικού

Μαριλένα Καββαδά,

Βασίλης Μητρόπουλος

Παρουσιάσεις αναρτημένων ανακοινώσεων

Βασιλική Ζεπάτου

Eιδική Αγωγή και Μουσική Εκπαίδευση

Ανθούλα Κολιάδη Τηλιακού,

Γιώργος Τσίρης 

• Συνεργαζόμενοι Φορείς Description: pdf
• Καλλιτεχνικό πρόγραμμα
• Πρόσβαση στον συνεδριακό χώρο Description: pdf
• Πρόγραμμα Συνεδρίου
• Είδη παρουσιάσεων Description: pdf
• Οδηγίες υποβολής προτάσεων για τα Πρακτικά του Συνεδρίου Description: pdf
• Φόρμα υποβολής πρότασης προς έγκριση Description: doc
• Φόρμα δήλωσης Ανταποκριτή Description: doc
• Φόρμα δήλωσης Εθελοντή Description: doc
• Διαμονή Description: doc
• Προσυνεδριακές εκδηλώσεις
• Ηλεκτρονικές Εκδόσεις Συνεδρίου
• Πληροφορίες για Εκθέτες

 

Οικονομική Συμμετοχή

Συνδρομή συνέδρων (Μέλη) Έως 31 Ιανουαρίου 2009 : 80 €

Συνδρομή συνέδρων (Μη Μέλη) 100 €

Συνδρομή συνέδρων (Μέλη) Από 1 Φεβρουαρίου 2009 100 €

Συνδρομή συνέδρων 120 €

Συνδρομή εισηγητών (περιλαμβάνει μόνο την ηλεκτρονική έκδοση των πρακτικών του 3ου Συνεδρίου) 30 €

 

Οδηγίες για την υποβολή πλήρους κειμένου - 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΕΜΑΠΕ2009

Οδηγίες για τους ενδιαφερόμενους

Προφορική παρουσίαση-εισήγηση

Σε περίπτωση παρουσίασης ανακοίνωσης οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν: τον τίτλο της ανακοίνωσης, περίληψη μέχρι 500 λέξεις, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα έκτασης 150 λέξεων. Η προφορική παρουσίαση των εισηγήσεων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 λεπτά, ενώ στο τέλος της κάθε συνεδρίας θα προβλέπεται χρόνος για συζήτηση. Οι ανακοινώσεις θα πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αφορούν σε μια από τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Το πλήρες κείμενο των ανακοινώσεων για δημοσίευση πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 3.000-4.000 λέξεων. Εάν υπάρχουν εικόνες και διαγράμματα θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο και αποθηκευμένα σε ξεχωριστά αρχεία γραφικών (μορφή tif ή jpg) με ανάλυση τουλάχιστον 300 dpi. Οι πίνακες και τα διαγράμματα πρέπει να είναι αριθμημένα με αραβικά νούμερα (1, 2....) και να είναι κατανοητά. Οι συγγραφείς οφείλουν να ακολουθήσουν το σύστημα βιβλιογράφησης A.P.A. (Publication Manual of the American Psychological Association). Αναλυτική περιγραφή των οδηγιών αυτών βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.primarymusic.gr και ειδικότερα στην ένδειξη Template for conference papers.

 

Παρουσίαση αφίσας (poster)

Σε περίπτωση παρουσίασης poster οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν: τον τίτλο της ανακοίνωσης, περίληψη μέχρι 500 λέξεις, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα έκτασης 150 λέξεων Στο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου θα υπάρχει αίθουσα για ανάρτηση των poster (Art Hall). Κάθε πλαίσιο poster θα φέρει τον κωδικό αριθμό της αντίστοιχης περίληψης. Οι συμμετέχοντες μπορούν να αναρτήσουν τα poster τους προμηθευόμενοι τα απαιτούμενα υλικά για την ανάρτηση των ανακοινώσεων από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Συγγραφέων που θα λειτουργεί σε ειδικό χώρο εντός του Συνεδριακού Κέντρου. Οι εργασίες πρέπει να είναι πρωτότυπες και να αφορούν σε μια από τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Οι μέγιστες διαστάσεις του πλαισίου poster είναι: 1.00μ. (πλάτος) Χ 1.50μ. (ύψος) και δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 1500 λέξεις.

 

Εργαστήριο

Σε περίπτωση παρουσίασης εργαστηρίου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν: τον τίτλο του εργαστηρίου τους, περίληψη του αντικειμένου μέχρι 500 λέξεις, τον αριθμό των ατόμων που θα μπορούν να συμμετέχουν, καθώς και σύντομο βιογραφικό σημείωμα έκτασης 150 λέξεων. Οι εργασίες πρέπει να είναι πρωτότυπες, να μην είναι δημοσιευμένες σε άλλη πηγή και να αφορούν σε μια από τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου. Το πλήρες κείμενο των εργαστηρίων θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 1500-2.000 λέξεων και μπορεί να συνοδεύεται από φωτογραφίες και οπτικό υλικό (Ενδεχομένως μπορεί να συλλεχθεί και φωτογραφικό υλικό από την συνεδριακή παρουσίαση προκειμένου να συμπεριληφθεί στην έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση, είτε ως μέρος του κειμένου, είτε ως ένθετο παράρτημα). Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές ως προς τις εικόνες, τους πίνακες, τα διαγράμματα και την έκθεση της βιβλιογραφίας, θα πρέπει να είναι ίδιες με αυτές της προφορικής παρουσίασης. Ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος, θα είναι 1.30

 

Οργάνωση συζήτησης στρογγυλής τράπεζας

Σε περίπτωση πρότασης στρογγυλής τράπεζας, η συνολική διάρκεια θα είναι120΄λεπτά και ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση του θέματος, καθώς και για τη συμμετοχή συζητητών-εισηγητών, τη συναίνεση των οποίων θα πρέπει να εξασφαλίσει ο ίδιος. Το περιεχόμενο της στρογγυλής τράπεζας μπορεί να συνδυάζει περισσότερους από έναν θεματικούς άξονες. H κατάθεση της πρότασης προϋποθέτει την αποστολή γενικής περίληψης μέχρι 500 λέξεις καθώς και τα βιογραφικά σημειώματα των συζητητών-εισηγητών μέχρι 150 λέξεις.

 

Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλλει μια σύντομη περιγραφή της παρουσίασης, η οποία θα έχει διάρκεια 30΄. Σκοπός των παρουσιάσεων είναι η γνωριμία των συμμετεχόντων με το συγκεκριμένο υλικό και τις εφαρμογές του στην εκπαίδευση καθώς και η συζήτηση.

 

Οργάνωση συμποσίων

Σε περίπτωση πρότασης συμποσίου η συνολική διάρκεια θα είναι 120΄λεπτά, περιλαμβάνοντας 4 εισηγήσεις των 25΄λεπτών και συζήτηση 20΄λεπτών. Ο Συντονιστής του Συμποσίου θα πρέπει να υποβάλλει περίληψη 500 λέξεων που θα αφορά στη σκοπιμότητα επιλογής της θεματικής, στους σκοπούς του συμποσίου και στη παρουσίαση των εισηγήσεων καθώς και τα βιογραφικά των εισηγητών

 

Ηχητικές εγκαταστάσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να παρουσιάσουν την δική τους πρωτότυπη ηχητική εγκατάσταση με εκπαιδευτικό χαρακτήρα όπως π.χ. μουσική και μαθηματικά, ηχοποίηση εικόνων στο έργο του Mondrian, μουσική και ποίηση ή εγκαταστάσεις με παιδαγωγικό προβληματισμό, πρέπει να αποστείλουν α) ένα κείμενο 500 λέξεων που να εξηγούν το θέμα της ηχητικής εγκατάστασης και την παιδαγωγική σκοπιμότητα β) το βαθμό της διάδρασης μεταξύ μαθητή/δασκάλου και συστήματος γ) τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται (video projectors, φωτοκύτταρα, υπολογιστές και οι διαστάσεις του χώρου) δ) τη διάρκεια.

 Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ, 6.30μμ-8.00μμ


Description: kambylis_ex

Καμπύλης Παναγιώτης, Σπετσιώτης Γιάννης (2008) Το παιχνίδι. Αθήνα: Ωρίων
Στο βιβλίο προσεγγίζεται διαθεματικά το παιχνίδι-αντικείμενο μέσα από αναλυτικούς πίνακες και διαγράμματα, υποδείγματα, οδηγίες για την αγορά και σωστή χρήση των παιχνιδιών, έγχρωμες φωτογραφίες, φύλλα εργασίας με δραστηριότητες και κατασκευές, αναλυτικές πληροφορίες για φορείς που οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τα παιχνίδια, βιβλιογραφία, ιστοσελίδες και σύνδεση με τα καινούρια βιβλία του δημοτικού σχολείου.

Description: kambylis_ex2

Καμπύλης, Π. (2008), Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού με Δημιουργικές Δραστηριότητες για την Γ΄- Δ΄ Δημοτικού, Αθήνα: Πατάκης
Καμπύλης, Π. (2009), Φάκελος Εκπαιδευτικού Υλικού με Δημιουργικές Δραστηριότητες για την Ε΄- ΣΤ΄ Δημοτικού, Αθήνα: Πατάκης
Οι δύο φάκελοι περιλαμβάνουν: Δεκάδες κατασκευές και τεχνικές για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, αναλυτικές οδηγίες και θεωρητική τεκμηρίωση για τις προτεινόμενες δραστηριότητες, δεκάδες προτάσεις για εκπαιδευτικές επισκέψεις, τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο και πολυάριθμες σχολιασμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Description: anagnostou_ex

Αναγνώστου, Β. (2008) Παρέα με τ΄άστρα στης μουσικής τα κάστρα. Αθήνα: Orpheus
Ένα βιβλίο με έντονη επιρροή από την επαφή του συγγραφέα με το Μουσικοκινητικό Σύστημα Carl Orff στο πλαίσιο του διετούς κύκλου σπουδών. Βασικός στόχος αποτελεί η χρήση του ως μεθοδολογικό εργαλείο για τη διδασκαλία της μουσικοκινητικής και την κατανόηση μουσικών εννοιών. Στο δεύτερο μέρος ο συγγραφέας διασκευάζει διδακτικά παραμύθια για θεατρική παράσταση, ενώ στο τρίτο δίνονται ιδέες για διδακτικές προτάσεις στην τάξη.

Τσιτούρη, Αμαλία, (1996) Ο πολιτισμός ως μέσον κοινωνικής ένταξης – μια διαπολιτισμική προσέγγιση, Παραγωγή Υπουργείο Πολιτισμού - Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και ΕπικοινωνίαςΤο πρόγραμμα επιχειρεί να συμβάλει στην ομαλή ένταξη παιδιών μουσουλμανικών οικογενειών της Αθήνας στον κοινωνικό ιστό, μέσα από έναν κύκλο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκε με σεβασμό στα ιδιαίτερα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τις μορφωτικές ανάγκες τους. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους και οργανώνονται γύρω από θεματικές με διαπολιτισμικό χαρακτήρα.

 


Description: sinedriob9may

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΐΟΥ, 9.30μμ-11.00μμ

Description: magadi_ex

Μιγάδη Μαννιάνα (2008), Πετάει - πετάει η μουσική, Αθήνα: Ταξιδευτής
Το βιβλίο βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν την αξία της Μουσικής και το ρόλο της ως συνεκτικού πολιτισμικού δεσμού με την ταυτόχρονη βοήθεια πρωτότυπων παιδαγωγικών ασκήσεων μέσα από το Μουσικό τετράδιο. Ένα παραμύθι που φτιάχτηκε από τις σκέψεις και τα «θέλω» εφτά μικρών φίλων, που κάνουν το γύρω του κόσμου ταξιδεύοντας στις φτερούγες ενός γλάρου, για να ενώσουν όλους τους ανθρώπους κάτω από τους ήχους της Μουσικής.

Παπαδημητρίου Σοφία: Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης
Προτάσεις από τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, φορέα του ΥΠ.Ε.Π.Θ. που στοχεύουν στην παραγωγή και προβολή ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, συμβάλλοντας παράλληλα στη συνεχή επιμόρφωση και τη δια βίου μάθηση.


Description: misxou_ex

Μίσχου Χρυσούλα (2007), Όπου ακουμπήσω την υδρόγειο
Cd με τη χορωδία και την ορχήστρα του Πειραματικού Γυμνασίου Καβάλας.Τα τραγούδια του δίσκου αφορούν σε προβληματισμούς και θέματα που απασχολούν τους νέους αλλά και σε διαχρονικές ανθρώπινες αξίες, ενώ έχουν γραφτεί με σκοπό να εμπλουτίσουν το ρεπερτόριο των σχολικών εορτών και των μουσικών μαθημάτων, φιλοδοξώντας ταυτόχρονα να αποτελέσουν τόσο ένα χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο στα χέρια του καθηγητή όλων των βαθμίδων όσο και να υπάρχουν ως αυτόνομα ψυχαγωγικά τραγούδια.

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΐΟΥ, 12.30μμ-2.00μμ


Description: diaplasi_logo

Αρτζανίδου Έλενα: Τίτλοι βιβλίων από τις εκδόσεις Διάπλαση
Παιδαγωγικά βιβλία των εκδόσεων Διάπλαση από τους: Κυνηγού – Φλάμπουρα Μ., Καββαδά Μ., Αργυρίου Μ., Θεοδωράκη Μ., Παπαθωμά Θ., Τσαρούχας Π., Γεωργιάδη Σ. και Καρακίτσιο Α.. Εκπαιδευτικά βιβλία που αφορούν σε μουσικοκινητικές, χοροθεατρικές, ρυθμικές και μουσικοπαιδαγωγικές δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό.

Description: artzanidou_ex_vivlio

Αρτζανίδου Έλενα, Καρακίτσιος Αντρέας (2008), Πέντε βήματα για δράση - Η Παιδική λογοτεχνία με τη μέθοδο της Δραματοποίησης, Αθήνα: Διάπλαση
Το βιβλίο προσεγγίζει θεωρητικά και πρακτικά την παιδική λογοτεχνία με τη μέθοδο της δραματοποίησης. Προτείνονται εννιά τίτλοι βιβλίων και περιγράφονται αναλυτικά. Επιλογή βιβλίου - ανάγνωση, ερωτήματα, ρόλοι, ελεύθερη διασκευή με λέξεις- κλειδιά κι εφαρμογή αποτελούν τα 5 βήματα για δράση.

Description: rythmoi_ex

Ελληνικός Σύλλογος Μουσικοκινητικής Carl Orff, Περιοδικό Ρυθμοί
Το περιοδικό «Ρυθμοί», κυκλοφορεί 17 χρόνια από τον Ε Σ Μ Α Carl Orff. Τη συντακτική επιτροπή των Ρυθμών διευθύνουν οι Ε. Τσούτσια Λουλάκη και Η. Τσιώλη Πλαγιανού, ενώ σημαντικότατοι συνεργάτες τίμησαν τις σελίδες του περιοδικού προσπαθώντας πάντα να φωτίσουν την ιστορική σημασία και την ανάπτυξη της διδασκαλίας Ορφ. Το περιοδικό πραγματεύεται θέματα μουσικής, κίνησης, λόγου, λαογραφίας, εκπαίδευσης κτλ.

 

Description: sinedrioa10may

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ, 9.30πμ-11.00πμ

Description: papanikolaou_ex

Παπανικολάου Βασίλη: Από το ποίημα… στο τραγούδι
Το αποτέλεσμα μιας δημιουργικής συνεργασίας ποιητών, μουσικών, καλλιτεχνών και παιδαγωγών που αισιοδοξεί ν’ ανοίξει νέους ορίζοντες στο παιδικό τραγούδι, ενώνοντας με τον πιο ευγενικό και δημιουργικό τρόπο τον κόσμο της ποίησης και της μουσικής. Μια σειρά ογδόντα μελοποιημένων ποιημάτων (Ελύτη, Ρώτα, Ρίτσου, Κανάκη κ.ά.) που τα συναντάμε τόσο σε προηγούμενα σχολικά εγχειρίδια για τη γλώσσα όσο και στα σημερινά βιβλία του δημοτικού σχολείου.

Ιωαννίδης Τάσος (2008), Λάχανα και χάχανα, Αθήνα: Legend
24 τραγούδια από το βιβλίο γλώσσας της Α’ Δημοτικού που μελοποίησε ο συνθέτης Τάσος Ιωαννίδης. Τα τραγούδια ερμηνεύουν εκτός από τον συνθέτη, εννέα παιδιά σολίστ, δύο παιδικές χορωδίες και συμμετέχουν οι κορυφαίοι: Μαρία Φαραντούρη, Ευγένιος Σπάθάρης και ο Ηλίας Μαμαλάκης.


Description: agellou_ex

Άγγελος Αγγέλου και Έμη Σίνη (2008), Ο κόσμος ανάποδα, Αθήνα: Yafka Records
Η χρήση των μουσικών cd ως εκπαιδευτικά εργαλεία από δασκάλους μουσικής αγωγής έχει παγιωθεί τα τελευταία χρόνια, αφού είναι πλέον βέβαιο ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της μουσικότητας, της μνήμης, της αισθητικής και της συλλογικής διάθεσης των μαθητών. Το νέο παιδικό cd: «Ο Κόσμος Ανάποδα», αποτελεί ένα ιδιαίτερο, σύγχρονο παράδειγμα.

Τριανταφύλλου Κυριακή (2005), Άλφα λεν το πρώτο γράμμα, Αθήνα: Μελωδικό καράβι
Ο δίσκος ταξιδεύει τις φωνές της χορωδίας του 5ου Γυμνασίου Βύρωνα σαν μέσα από τη μηχανή του χρόνου, αφού τα τραγούδια που ερμηνεύουν τα παιδιά αλλά και οι τραγουδιστές του δίσκου, έχουν ηλικία εκατοντάδων χρόνων. Το υλικό του δίσκου συγκεντρώθηκε και αποτέλεσε το υλικό διπλωματικής εργασίας που κατατέθηκε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ, 12.30μμ-2.00μμ


Description: kavada_ex

Καββαδά Μαριλένα: Μουσικοκινητικές - Χοροθεατρικές Χριστουγεννιάτικες Γιορτές, Μουσικοκινητικές - Χοροθεατρικές Καλοκαιρινές Παραστάσεις, Μιούζικαλ για Παιδιά και Παιχνιδιάρικα Παραμύθια από τις εκδόσεις Διάπλαση.
Μια σειρά βιβλίων με πρακτικές ευφάνταστες προτάσεις για την οργάνωση γιορτών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων στο σχολείο και την εμψύχωση δημιουργικών εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων που προάγουν τις τέχνες και τον πολιτισμό. Τα βιβλία συνοδεύουν πρωτότυπα μουσικά cd’s κατάλληλα για την υποστήριξη του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού και κάθε άλλης δημιουργικής δραστηριότητας.

Description: argyriou_ex

Αργυρίου Μαρία: (2008) «Ο καραγκιόζης οικολόγος», «Ο Πι και ο και ο Φι σε μαθαίνουν πώς να κυκλοφορείς», «Μαθαίνω τα ελληνικά λαϊκά μουσικά όργανα», «Μουσικό Ντόμινο: Παίζω μετρώντας τα όργανα της κλασσικής ορχήστρας» και ο «Μαγικός ήχος της σιωπής». Αθήνα: Διάπλαση
Μια σειρά εκπαιδευτικών παιχνιδιών και παραμυθιών που συνδυάζουν τη γνώση με το παιχνίδι, για όλες τις ηλικίες. Κατάλληλα όχι μόνο για χρήση στο σπίτι αλλά κυρίως στην τάξη, καθώς, στο σύνολο τους επιχειρούν να αποτελέσουν μια καινοτόμο πρόταση κι ένα πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε ειδικότητα στο χώρο της εκπαίδευσης.

Description: stamatiou_parathyro_sthn_ekpaideysh

Σκουρόπουλος Στάθης και Σταματίου Χρήστος: Παρουσίαση των CD του περιοδικού «Παράθυρο στη Εκπαίδευση»
Οι μουσικοί - δημιουργοί θα παρουσιάσουν τη μουσική που συνθέτουν για το ένθετο CD του περιοδικού «Παράθυρο στη Εκπαίδευση» που περιλαμβάνει τραγούδια, κουκλοθέατρο, δραματοποιήσεις, παραμύθια, μουσικοκινητική και θέατρο σκιών. Η παραγωγή των CD γίνεται σε συνεργασία με τη Νεανική Χορωδία Λεοντείου Ν.Σμύρνης και ηθοποιούς, ενώ στην ηχογράφηση χρησιμοποιούνται φυσικά όργανα και Η/Υ. Στην παρουσίαση θα προταθούν τρόποι εφαρμογής και δραστηριότητες αξιοποίησης του εκπαιδευτικού υλικού.

Κεχαγιόγλου Ευστράτιος, Τάτση Κωστούλα, (2005) Εκπαιδευτικό πακέτο «Ήχος και Φύση». Σέρρες: Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων
Το εκπαιδευτικό πακέτο «Ήχος και Φύση» έχει ως σκοπό να γνωρίσει ο μαθητής πώς αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος το περιβάλλον του μέσα από τους ήχους. Μαθαίνοντας οι μαθητές να ακροώνται, ευαισθητοποιούνται στην προστασία του περιβάλλοντος. Το εκπαιδευτικό πακέτο περιλαμβάνει 2 cd με ηχοσυνθέσεις, βιβλίο με προτεινόμενες δραστηριότητες για την τάξη, τετράδιο μαθητή και έντυπο για ηχοθήκη.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ, 2.30μμ-4.00μμ

Μέλπω Χαλκουτσάκη, Άλκηστη Χαλικιά, Μυρτώ Τίκωφ (2008), Τραγουδάκια Γάλακτος, Αθήνα: Impact Music
Γιατί γράφουμε τραγούδια για παιδιά; Πώς η δημιουργία επιδρά στην ομάδα των μαθητών, των συναδέλφων, των γονέων; Παρουσίαση πρωτότυπων διδασκαλιών καθηγητών μουσικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και σε ωδείο, βασισμένων στα «Τραγουδάκια Γάλακτος». Η υποδοχή της συλλογής από μικρούς και μεγάλους, εντός κι εκτός σχολείου.


Description: zografou_ex

Ζωγράφου Τατιάνα (2004) Πετώντας πας στην πόλη..., Αθήνα: MBI
Ζωγράφου Τατιάνα (2007) Δεν βιάζομαι να μεγαλώσω..., Αθήνα: Μελωδικό Καράβι
Τι είναι το παιδικό τραγούδι; Με αφορμή τη συγκεκριμένη ερώτηση θα παρουσιαστούν τα τραγούδια “για μικρούς και μεγάλους” από τη δημιουργό σε μια συζήτηση με το κοινό σχετικά με τη μελοποίηση, το στίχο και την ενορχήστρωση τους.

Description: kitsiou_ex

Κίτσιου Χρύσα, Θεωρία της μουσικής, σολφέζ, καλλιέργεια ακουστικών ικανοτήτων
Στόχος του βιβλίου είναι η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών για μουσική ανάγνωση και αναγνώριση των διαφόρων μουσικών εννοιών. Το «Βιβλίο για τον καθηγητή» περιέχει τα σολφέζ σε παρτιτούρα πιάνου και ένα διπλό CD με ηχογραφημένη τη συνοδεία τους, και παραδείγματα γνωστών μελωδιών

Description: perakaki_cover_mikro

Περακάκη Ελισσάβετ, Σχεδιάζοντας το σχολικό μάθημα Μουσικής, 2008, Εκδόσεις Fagotto, Αθήνα
Βασικός σκοπός του βιβλίου, με τα 22 σχέδια μαθημάτων και τα τρία σχέδια εργασίας, είναι να δώσει βασικές κατευθύνσεις και ιδέες στον εκπαιδευτικό, για να διαμορφώσει εκείνος (ανάλογα με το επίπεδο και τις προτιμήσεις των μαθητών του) το μάθημά του.

 

 

Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΪΟΥ 2009

4.15μμ-4.45μμ

Τρίο Ωδείου Αθηνών


Description: photo_trio_site

Το τρίο, δημιουργήθηκε στις μαθητικές τάξεις του Ωδείου Αθηνών στα πλαίσια του μαθήματος μουσικής δωματίου, με δασκάλους τον Τάτση Αποστολίδη και τη Μαρία Ευστρατιάδου.Σε αυτές τις συναντήσεις καλλιεργήθηκε η αγάπη για τη μουσική δωματίου και εξελίχθηκε σε πρώτες νεανικές συνεργασίες.

Πρόγραμμα

Dmitri Schostakovitch (1906-1975)

Piano trio, opus 67
τα μέρη:
Andante - Allegro non troppo - Largo -Allegretto

παίζουν
πιάνο : Άννα Σακαρέλλου
βιολί : Ενκελέϊντα Πέτρο
τσέλο: Λουκία Λουλάκη

Άννα Σακαρέλλου

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Η ενασχόλησή της με τη μουσική άρχισε σε μικρή ηλικία. Ξεκίνησε μαθήματα πιάνου στο ωδείο Αθηνών με τη Ν.Καρπούζη και συνέχισε με την Ν.Μπακοπούλου. Αποφοίτησε από την τάξη του Άρη Γαρουφαλή στο ωδείο Αθηνών με βαθμό άριστα παμψηφεί. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έχει διακριθεί τόσο ως μαθήτρια πιάνου όσο και στη μουσική δωματίου. Παράλληλα με τις σπουδές της στο πιάνο σπουδάζει και ανώτερα θεωρητικά στο ωδείο Αθηνών στην τάξη του Νίκου Ξανθούλη. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια πιάνου με διακεκριμένους πιανίστες και παιδαγωγούς όπως τους Bernard Ringeissen, Karin Merle, Peter Nagy, Dimo Dimov κ.α. Παράλληλα με τις καλλιτεχνικές της σπουδές είναι τελειόφοιτος του τμήματος κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντειο πανεπιστήμιο.

Λουκία Λουλάκη

Γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 1992. Άρχισε βιολοντσέλο με την Ό. Μπακμανίδη στο Ωδείο Kodaly, το 1999 . Το 2003 έγινε δεκτή ως υπότροφος στο Ωδείο Αθηνών, στην τάξη του Δ. Γούζιου και αποφοίτησε τον Ιούνιο του 2008 με άριστα παμψηφεί, 1ο βραβείο και χρυσό μετάλλιο Α. και Ι. Συγγρού. Πήρε μαθήματα από τον C. Miroshnikof. Συμμετείχε σε σεμινάρια των : Γ.Χατζηνίκου, G. Zhislin, M. Kliegel και P.Nagy. Από τον Μάρτιο του 2007, είναι μαθήτρια της N. Gutman στην Ακαδημία Scuola di Musica di Fiesole ενώ συγχρόνως μελετάει και με την M. Chen. Απέσπασε σημαντικά βραβεία σε πανελλήνιους διαγωνισμούς. Παρουσίασε σε πρώτη εκτέλεση την Ottilie του Φ. Τσαλαχούρη. Ηχογράφησε το κοντσέρτο του Dvorak με τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ε.Ρ.Τ., υπό τον Β. Συμεωνίδη. Τον Ιούνιο 2008, απέσπασε το «Βραβείο Τζίνα Μπαχάουερ» και υποτροφία του Σωματείου «Κόσμος εν Αρμονία». Συμμετείχε στο 3ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Αίγινας. Έχει συμπράξει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (1ο κοντσέρτο Shostakovich, διεύθυνση Σ. Τσιαλής.) Σήμερα, είναι μαθήτρια της Β΄Λυκείου, ενώ συνεχίζει τις σπουδές της στην τάξη του Π. Κούκου, στο Ωδείο Αθηνών.

Ενκελέϊντα Πέτρο

Γεννήθηκε στο Αργυρόκαστρο το 1983.Ξεκίνησε τις σπουδές της στο βιολί σε ηλικία 7 ετών. Το 2001 έλαβε το πτυχίο βιολιού από το Ηπειρωτικό Ωδείο Ιωαννίνων. Συνέχισε τις σπουδές της στο Ωδείο Αθηνών, στις τάξεις των Σοφοκλή Πολίτη και Βασίλη Παπά. Ταυτόχρονα παρακολούθησε μαθήματα Μουσικής Δωματίου και ορχήστρας με τον Τάτση Αποστολίδη. Έλαβε το δίπλωμά της με βαθμό Άριστα Παμψηφεί και Β' Βραβείο, τον Ιανουάριο του 2008. Κατά καιρούς έχει λάβει χρηματικά βραβεία για τις επιδόσεις της στο Ωδείο. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια βιολιού και μουσικής δωματίου με τους S.Kravcenko, G.Zhislin και P.Nagy.Ταυτόχρονα με τις σπουδές της στο βιολί είναι τελειόφοιτη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει συμμετάσχει ως έκτακτο μέλος στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, την Ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων, την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, τη Simfonietta και τη Feminarte. Είναι μέλος της Ελληνοτουρκικής Ορχήστρας Νέων υπό τη διεύθυνση των Αναστάσιο Συμεωνίδη, Isin Metin kai Vladimir Ashkenazy. Επίσης είναι μέλος των συνόλων "F Quartet" και "Agua Y Vino".

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΪΟΥ 2009

19.00μμ-20.00μμ

Φίλιππου Τσαλαχούρη Παιδικά Τραγούδια


Description: exo_tsalaxouri_site

Με την Παιδική Χορωδία Ωδείου Kodály (Κόνταλυ)
Ιδρύθηκε το 1990 από τον Μιχάλη Πατσέα. Εμφανίστηκε 59 φορές στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τόσο σε συναυλίες, όσο και σε παραστάσεις όπερας. Έλαβε μέρος στα Επιδαύρεια του 1995, στην Ορέστεια του Ξενάκη και στο Φεστιβάλ Αθηνών του 2004. Συνεργάστηκε με την Εθνική Λυρική Σκηνή, με τα Θέατρα: Εθνικό, Κρατικό Βορείου Ελλάδος και Τέχνης. Έδωσε πολλές συναυλίες οργανωμένες μεταξύ άλλων από Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Δήμους, την ΕΡΤ, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Συμμετείχε στις επίσημες εκδηλώσεις εορτασμού της Χιλιετίας στην Ακρόπολη και σε εκδηλώσεις της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας. Εμφανίστηκε στην Ελληνική, την Ουγγρική και τη Γερμανική τηλεόραση, συμμετείχε σε ηχογραφήσεις του Γ’ Προγράμματος της ΕΡΑ και στην ηχογράφηση 7 δίσκων ακτίνας (CD) μεταξύ των οποίων: την Παιδική Όπερα Brundibár του Hans Krása. Ερμήνευσε έργα Ελλήνων συνθετών σε παγκόσμιες πρώτες εκτελέσεις και έργα Ούγγρων συνθετών σε πανελλήνιες πρώτες εκτελέσεις.


Μαέστρος: Μιχάλης Πατσέας

Description: photi_patseas_site

Μαέστρος μουσικολόγος και μουσικοπαιδαγωγός, διευθυντής του Ωδείου Κόνταλυ -Ελληνικού Ινστιτούτου Kodály και των μουσικών του συνόλων. Πτυχιούχος της Νομικής Αθηνών, με μουσικές σπουδές στο Εθνικό Ωδείο, το Πανεπιστήμιο Μουσικής της Βιέννης και το Ουγγρικό Ινστιτούτο Kodály, απ’ όπου απεφοίτησε με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διεύθυνση Χορωδίας και στα Παιδαγωγικά της Μουσικής. Είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών όπου και δίδαξε Μουσικοπαιδαγωγικά. Έλαβε μέρος σε 25 συνέδρια (9 χώρες / 20 διαλέξεις). Διδάσκει διεύθυνση, παιδαγωγικά και μονωδία (με ειδίκευση στην παιδική φωνή) στο Ωδείο Κόνταλυ, σε διεθνή σεμινάρια και σε Ανώτατες Σχολές στην Ουγγαρία και στην Κύπρο.

Διευθύνει χορωδίες και ορχηστρικά σύνολα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεργάστηκε με διάσημες ορχήστρες, χορωδίες, μαέστρους σολίστ και σκηνοθέτες, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (62 φορές), στο Ηρώδειο, στην Επίδαυρο, την Εθνική Λυρική Σκηνή κ.α. Υπήρξε ο πρώτος μαέστρος της Παιδικής Χορωδίας του Γ’ Προγράμματος ΕΡΑ. Τιμήθηκε με πολλά βραβεία, παρασημοφορήθηκε δε από τον Πρόεδρο της Ουγγαρίας.

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΜΑΪΟΥ 2009

4.30μμ-5.00μμ

Παρουσίαση της Παιδικής Ορχήστρας και της Παιδικής Χορωδίας ΧΑΝ, Νίκαιας


Description: photo_prionas

Η Παιδική Ορχήστρα και η Παιδική Χορωδία της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων Νικαίας, δημιουργήθηκε το 2003, μετά από πρωτοβουλία του ιδρυτή και μαέστρου της Ανδρέα Πριονά. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσικής, σε εθελοντική βάση, η φοίτηση είναι δωρεάν και απευθύνεται σε μαθητές των γειτονικών Δημοτικών σχολείων, συμπληρώνοντας το μάθημα της Μουσικής Αγωγής στα σχολεία αυτά.Η Παιδική Ορχήστρα και η Χορωδία, εμφανίζεται σε χωριστά ή μεικτά προγράμματα, σε συναυλίες του Ωδείου της ΧΑΝ, στο Μέγαρο της ΧΑΝ, σε συναυλίες υπό την αιγίδα της UNESCO όπου είναι και συνεργαζόμενο μέλος, φιλοξενούμενη σε λογοτεχνικές παρουσιάσεις και στην Βουλή των Ελλήνων. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο Μουσικοπαιδαγωγός Ανδρέας Πριονάς.

Καλλιτεχνικός Βοηθός στη Διεύθυνση Παιδικής Χορωδίας: Κατερίνα Ανδρεαδάκη

Ημερομηνία:
8-10 Μαΐου 2009
Χώρος Διεξαγωγής:
IST STUDIES , Πειραιώς 72, Μοσχάτο Αττικής
ΦΟΡΕΑΣ:
ΕΕΜΑΠΕ

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.