Ηλεκτρονικές Εκδόσεις

, Κατηγορία Εκδόσεις Κύριο

Η Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΜΑΠΕ) για να βοηθήσει το έργο των εκπαιδευτικών και να συμβάλει στην σύγχρονη επιμόρφωσή τους, έχει δημιουργήσει στα πλαίσια των δράσεών της, τις ηλεκτρονικές εκδόσεις.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τις ηλεκτρονικές εκδόσεις:

 

Παράγωγα Ευρωπαϊκού Προγράμματος: European Music Portfolio - Maths, Comenius Multilateral, Lifelong Learning Programme, 2014-2017

Αργυρίου, M. & Περακάκη Ε. (Επιστημονική Επιμέλεια Ελληνικού κειμένου) (2016). Στο Peter Mall, Maria Spychiger, Rose Vogel & Julia Zerlik (Eds) (2016), Ευρωπαϊκό Πορτφόλιο Μουσικής και Μαθηματικών: «Ηχοποιώντας τα Μαθηματικά» - Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού. Comenius Lifelong Learning Project 538547-LLP-1-CH-COMENIUS-CMP. Κάνετε κλικ εδώ

 

Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου, 20 – 21 Νοεμβρίου 2015

Αργυρίου, Μ. & Θεοδωροπούλου, Ε. (2016). Περιλήψεις Πρακτικών 6ου Διεθνούς Συνεδρίου / Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015. Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ - Εργαστήριο "Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία" (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), ΤΕΠΑΕΣ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου. (ISBN: 978-618-80405-8-8). Κάνετε κλικ εδώ.

Αργυρίου, Μ. & Θεοδωροπούλου, Ε. (2016). Πλήρη Κείμενα 6ου Διεθνούς Συνεδρίου / Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015. Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες. Τόμος Α. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ - Εργαστήριο "Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία" (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), ΤΕΠΑΕΣ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου. (ISBN: 978-618-80405-9-5). Κάνετε κλικ εδώ.

Αργυρίου, Μ. & Θεοδωροπούλου, Ε. (2016). Πλήρη Κείμενα 6ου Διεθνούς Συνεδρίου / Εκπαιδευτικές Διδακτικές 2015. Συνδέοντας διδακτικές μεθοδολογίες, δεξιότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική μέσα από τις Τέχνες. Τόμος Β. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ - Εργαστήριο "Έρευνας στην Πρακτική και Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία" (Ε.Ε.Π.Ε.Φ.), ΤΕΠΑΕΣ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου. (ISBN: 978-618-82283-0-6). Κάνετε κλικ εδώ.

 

Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου, 26 – 28 Σεπτεμβρίου 2014

Κασιμάτη, Κ & Αργυρίου, Μ. (Επιμ.) (2014). Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση. Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Περιλήψεις Πρακτικών 5ου Διεθνούς Συνεδρίου. 26 – 28 Σεπτεμβρίου 2014, Μοσχάτο  - Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΕΜΑΠΕ (ISBN ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ: 978-618-81528-09, e book: 978-618-81528-1-6). Κάνετε κλικ εδώ

Κασιμάτη, Κ. & Αργυρίου, Μ. (Επιμ.) (2014). Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου (Τόμος Α), 26 – 28 Σεπτεμβρίου 2014, Μοσχάτο  - Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΕΜΑΠΕ (ISBN SET: 978-618-81528-2-3, τομ.Α: 978-618-81528-3-0, e book:  978-618-81528-6-1). Κάνετε κλικ εδώ

Κασιμάτη, Κ. & Αργυρίου, Μ. (Επιμ.) (2014). Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου (Τόμος Β), 26 – 28 Σεπτεμβρίου 2014, Μοσχάτο  - Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΕΜΑΠΕ (ISBN SET: 978-618-81528-2-3, τομ.Β: 978-618-81528-4-7, e book: 978-618-81528-7-8). Κάνετε κλικ εδώ

 

2012 MISTEC Proceedings by Greek Association of Primary Music Education Teachers (GAPMET)

Χρυσοστόμου, Σ. (2014). Καινοτόμες Εφαρμογές στη Σχολική Μουσική Εκπαίδευση. Πρακτικά Ημερίδας MISTEC, 11 Ιουλίου 2012. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN: 978-618-80405-7-1). Κάνετε κλικ εδώ

 

Παράγωγα Ευρωπαϊκού Προγράμματος: European Music Portfolio, Comenius Multilateral, Lifelong Learning Programme, 2009-2012

Ludke, Κ.Μ. & Weinmann, Η. (2012). (Επιμ.Ελλην.Κειμένου, Αργυρίου, Μ., Μακρή, Π., Παλτόγλου, Ε., Παλτόγλου, Σ., Σινάνογλου, Δ. & Τασούλα, Α.). Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής. Μια δημιουργική προσέγγιση της εκμάθησης των γλωσσών. Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN 978-618-80405-1-9). Κάνετε κλικ εδώ

Ludke, Κ.Μ. & Weinmann, Η. (Eds.) (2012). Στο Αργυρίου, Μ., κ.α., Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής. Μια δημιουργική προσέγγιση της εκμάθησης των γλωσσών. Εκπαιδευτικός Φάκελος Μαθητή. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN: 978-960-99899-7-8). Κάνετ κλικ εδώ

Αργυρίου, Μ., Γέραλη, Κ., Γέραλη, Α., Γιαννούλα, Κ., Καμπύλης, Π., Καραμπερόπουλος, Κ., Μαγαλιού, Μ., Περακάκη, Ε., Πριονάς, Α., Σινάνογλου, Δ., Σιτώτης, Γ., Τασούλα, Α. (2010). European Music Portfolio - A creative way into languages (EMP-L). Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής - Μια δημιουργική προσέγγιση της εκμάθησης των γλωσσών. Εγχειρίδιο πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος στην Ελλάδα - Piloting Booklet. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN: 978-960-89479-8-1). Κάνετε κλικ εδώ

Ludke, Κ.Μ. & Weinmann, Η. (Eds.) (2012). Στο Αργυρίου, Μ., κ.α., Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής. Μια δημιουργική προσέγγιση της εκμάθησης των γλωσσών. Ενδεικτικές Δραστηριότητες. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN: 978-960-99899-6-1). Κάνετε κλικ εδώ

Ludke, Κ.Μ. & Weinmann, Η. (Eds.) (2012). Στο Αργυρίου, Μ., κ.α., Ευρωπαϊκός Φάκελος Μουσικής. Μια δημιουργική προσέγγιση της εκμάθησης των γλωσσών. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό Φάκελο Μαθητή. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN: 978-618-80405-2-6). Κάνετε κλικ εδώ

 

Παράγωγο Ευρωπαϊκού Προγράμματος: Leonardo da Vinci Lifelong Learning Programme: Empowerment of teachers/trainers via online collaborative LMS, 2008-2010

Koeva, E., Mae, E., Tilk, A.L., Martinson, A., Argyriou, M., Lambropoulos, N., Kampylis, P.& Papadakis, P. (2011). Handbook of LMS Project. Athens: GAPMET (ISBN: 978-618-80405-6-4)

Handbook

Εξώφυλλο cd

 

Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου, 6-8 Μαΐου, 2011

Αργυρίου, Μ. & Καμπύλης, Π. (2011). Τέχνες και Εκπαίδευση: Δημιουργικοί τρόποι εκμάθησης των γλωσσών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου - Περιλήψεις. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, 6 - 8 Μαΐου. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΕΜΑΠΕ (ISBN 978-960-99899-0-9 / ISBN για το e-book 978-960-99899-1-6). Κάνετε κλικ εδώ

Αργυρίου, Μ. & Καμπύλης, Π. (2011). Τέχνες και Εκπαίδευση. Δημιουργικοί τρόποι εκμάθησης των γλωσσών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Τόμος Α΄ – Κείμενα Θεωρητικού και Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, 6 - 8 Μαΐου. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΕΜΑΠΕ (ISBN 978-960-99899-3-0). Κάνετε κλικ εδώ

Αργυρίου, Μ. & Καμπύλης, Π. (2011). Τέχνες και Εκπαίδευση. Δημιουργικοί τρόποι εκμάθησης των γλωσσών. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Τόμος Β΄ – Μεθοδολογία και Εφαρμογή στην Εκπαιδευτική Πράξη. Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης, 6 - 8 Μαΐου. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΕΜΑΠΕ (ISBN 978-960-99899-4-7). Κάνετε κλικ εδώ

 

Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου, 8-10 Μαΐου, 2009

Αργυρίου, Μ. & Καμπύλης, Π. (2009). Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική πράξη. Θεωρία και εφαρμογή στη Μουσική Εκπαίδευση. Περιλήψεις πρακτικών. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN 978-960-89479-5-5). Κάνετε κλικ εδώ

Αργυρίου, Μ. & Καμπύλης, Π. (2009). Η συμβολή του εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική πράξη. Θεωρία και εφαρμογή στη Μουσική Εκπαίδευση. Πλήρη κείμενα. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISSN 1791-9185 / ISBN 978-960-89479-6-2). Κάνετε κλικ εδώ

 

Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, 20-22 Απριλίου, 2007

Αργυρίου, Μ. (2009). Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο αιώνα: προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές. Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, 20-22 Απριλίου 2007 – Πλήρη κείμενα Α΄ και Β΄ τόμος. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ (ISBN 978-960-89479-7-9).

Τόμος Α' (Πλήρη Κείμενα)

Τόμος Β' (Πλήρη Κείμενα)

 

Περιλήψεις Προσυνεδριακών Εκδηλώσεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, 20-22 Απριλίου, 2007

Αργυρίου, Μ. & Σαρρής, Δ. (2007). Μουσική και Ειδική Αγωγή: Ζητήματα και προσεγγίσεις. Πρακτικά Προσυνεδριακής Επιστημονικής Ημερίδας 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, 3 Μαρτίου 2007. Πειραιάς: ΕΕΜΑΠΕ ISBN: 978-960-89479-4-8. Κάνετε κλίκ εδώ

Αργυρίου, Μ. & Σαρρής, Δ. (2006). Ο εκπαιδευτικός ως μέλος της σχολικής και της τοπικής κοινότητας: έρευνα - διδακτική πράξη - κοινωνική προσφορά. Πρακτικά Προσυνεδριακής Επιστημονικής Διημερίδας 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, 9-10 Δεκεμβρίου 2006. Αθήνα – Αγρίνιο: ΕΕΜΑΠΕ ISBN: 960-89479-3-6. Κάνετε κλίκ εδώ

Αργυρίου, Μ. & Σαρρής, Δ. (2006). Από το διαδίκτυο ως τα δίκτυα της γνώσης: η σύγχρονη «εκπαίδευση των εκπαιδευτικών». Πρακτικά Προσυνεδριακής Επιστημονικής Διημερίδας 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, 25-26 Νοεμβρίου 2006. Αθήνα – Πάτρα: ΕΕΜΑΠΕ, ISBN: 960-89479-2-8. Κάνετε κλικ εδώ

Αργυρίου, Μ. & Σαρρής, Δ. (2006). Από την πολιτισμική αγωγή ως την αγωγή των μέσων: σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές. Πρακτικά Προσυνεδριακής Επιστημονικής Διημερίδας 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, 11-12 Νοεμβρίου 2006. Αθήνα - Πειραιάς: ΕΕΜΑΠΕ ISBN: 960-89479-1-Χ. Κάνετε κλικ εδώ

Αργυρίου, Μ. & Σαρρής, Δ. (2006). Μουσική, Τέχνες και Διαθεματικότητα: Θεωρητικό πλαίσιο & πρακτικές εφαρμογές. Πρακτικά Προσυνεδριακής Επιστημονικής Διημερίδας 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου, 4- 5 Νοεμβρίου 2006. Αθήνα - Λευκωσία: ΕΕΜΑΠΕ, ISBN: 960-89479-0-1. Κάνετε κλικ εδώ

 

Περιλήψεις Πρακτικών 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου, 15-17 Απριλίου, 2005

Αργυρίου, Μ. & Μωραΐτου, Π (2005). Η Αναγκαιότητα της Συστηματικής Διδασκαλίας της Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Μεθοδολογικές και Βιωματικές Προσεγγίσεις από την Α' έως και την ΣΤ' τάξη του Δημοτικού Σχολείου. Περιλήψεις Συνεδρίου. Αθήνα: ΕΕΜΑΠΕ - Νομαρχία Πειραιά. Κάνετε κλικ εδώ

 

 

 

Γίνε κι εσύ συνεργαζόμενος φορέας της ΕΕΜΑΠΕΈγκριτοι ακαδημαϊκοί φορείς, διεθνείς και ευρωπαϊκοί οργανισμοί έχουν συνεργαστεί και συνεργάζονται μαζί μας με σκοπό την αναβάθμιση της Παιδείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης. Για περισσότερες πληροφορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.